Oluklar

Çatı örtüsünden süzülen yağmur ve kar sularının düşey yağmur borularına aktarılması amacıyla çoğunlukla 12 numara çinkodan yapılan elemanlar olup suyun oluklara kolay akmasını teminin saçak ortalarından her iki tarafa doğru en az % 0.3 eğim verilmesi gerekmektedir.
Oluklar;
(a)-Asma oluklar,
(b)-Gizli oluklar olmak üzere iki şekilde yapılırlar:

Asma Oluklar: Çepeçevre Çatı kenarlarında 5×30 mm. Kesitli, galvanizli ya da boyanmış lama demirlerinden yapılmış kelepçeler üzerine oturtulan, 50-70 cm. aralıklarla ahşap kaplama ya da çıtalar üzerine vidalarla bağlanan çinko elemanlardır. Oluklar kelepçelere tırnaklarla, tırnaklar kelepçelere ve kelepçeler de örtü altı kaplamasına vida veya perçinlerle bağlanırlar.
Oluk levhaları, ek yerlerinde birbirlerine 3.00 cm. kadar bindirilir ve her iki tarafından en az 1.50 mm. kalınlığında, su sızdırmayacak şekilde lehimlenir. Fazla suyun oluktan taşmasını önlemek üzere oluk diş kenarının içteki saçak seviyesinden en az 1.00 cm. daha Aşağıda yapılması, oluğun Çatı tarafındaki kenarına 25.00 cm. genişliğinde çinko etek geçirilmesi, eteğin bir kenarının oluğa kenetle ve diğer kenarının da yukarıya kıvrılarak raptiyelerle kaplama tahtasına 50 cm. de bir bağlanması gerekmektedir.
Asma oluğa ait şekil ve oluk kesitleriyle çinko çap ve numaraları aşağıdaki şekil ve tabloda verilmiştir (Tablo XII.2; Şekil XII.3.).

Gizli Oluklar: Çatıların saçak taraflarına genelde çatıyı gizlemek amacıyla yapılan alın (Atika) duvarıyla Çatı eğiminin birleştiği yerlere, aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere kare veya dikdörtgen kesitli gizli oluklar oluşturulmaktadır. Gizli oluklar, düşey yağmur borularının bulunduğu yerlerde alın duvarları içerisinden geçen irtibat borularıyla yağmur haznelerine bağlanırlar. Aşırı soğuk ve yağışlı bölgelerde karin oluk içerisinde donup suyun akmasını önlemesi ve Çatı arasına sızma tehlikesi karşısında bu gibi yerlerde bu tip oluklar pek kullanılmazlar.
İmalat olarak gizli olukta önce oluk çinkosu altına kaplama tahtası döşenir; üzerine bir kat bitümlü karton kaplanarak üzerine çinko oturtulur. Oluk çinkosunun bir kenarı yaka çinkosuyla çatıya, diğer kenarı da çinko fitiliyle kenet yapılarak bükülüp duvara tespit edilir

Etiketler/Genel: , , ,

Yorumlar: Yorum Yok. İlk yorumu siz yapın

4.833 okunmuş

Cevap Yazın

İsim (Gerekli)

E-posta (Gerekli)

URI

Yorum