Betonarmeye Hazırlık

Amaç: Bu öğrenme faaliyetinde, uygun ortam hazırlandığında betonarmede kullanılan inşaat demirlerini, demir yüzeylerini temizleme araçlarını, inşaat demirlerini düzeltme ve bükme araçlarını, inşaat  demirlerini bağlama araç ve gereçlerini, demir kesme araçlarını, çalışma tezgâh ve sehpalarını tanıyacaksınız.

İnsanların öğrenmesi gereken bilgi miktarı sürekli artmaktadır, özellikle son yıllarda gelişen teknoloji hızla ilerlemekte ve bu ilerleme sonucunda bütün mesleklerde olduğu gibi inşaat teknolojisi alanında da yeni dallar, ortaya çıkmaktadır.
Hepimizin bildiği gibi inşaat alanı, insanlığın var oluşundan bugüne kadar devam eden bir süreçtir; fakat bu süreç insanlığın modern hayata geçmesi ile kendini yenilemiştir.

Günümüzde farklı teknikler ortaya çıkmıştır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunun yanında inşaat alanı, kendi içinde birçok dala bölünmüştür.

Betonarmeye hazırlık modülünde sizlere, betonarme demirleri tanıtılacaktır, hangi aletlerle betonarme demirleri projede istenilen şekillere dönüştürüldüğünü öğreneceksiniz. Ayrıca projeyi okuyabilme, bilgi ve davranışlarını kazanacaksınız.

İnşaat Demirleri

————1.1.1. insaat Demirleri Tanim

————1.1.2. insaat Demirlerinin Çesitleri

————1.1.3. insaat Demirlerinin Siniflandirilmasi

————1.1.4. insaat Demirlerinin Kullanildiği Yerler

————1.1.5. insaat Demirlerinin ölculeri

——1.2. Demir Yuzeylerini Temizleme

——1.3. Demir Duzeltme ve Bukme Araclari

——1.4. Demirleri Bağlama Arac ve Gerecleri

——1.5. Demir Kesme Araclari

——1.6. Çalisma Tezgâh ve Sehpalari

Bu bilgiler MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanmıştır.
KAYNAKÇA

ACAR Ali, İnşaat Ustaları Için Kurs Notları, Emka katbaacılık, T.M.M.O.B.
İnşaat mühendisleri odası İzmir şubesi yayınları no : 46, İzmir 2004.
ERARSLAN Adnan, Bina Bilgisi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 2000.
ERGEN Bahri Yaşar, Bina Bilgisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1986.
NOGAY Sami, Meslek Bilgisi II, Tekışık Matbaası, Ankara, 1994.
İnşaat ustaları için kurs notları, T.M.M.O.B. İnşaat mühendisleri odası Adana şubesi ve Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından hazırlanmıştır, Adana, 2005.
OYMAEL Sabit, Yapı Bilgisi I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003.
OYMAEL Sabit, Yapı Bilgisi II, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003.
OYMAEL Sabit, Yapı Bilgisi III, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003.
ÖCAL Emin, PANCARCI Ali, Yapı Teknik Resmi Cilt I, Birsen yayınevi, İstanbul, 1997.
ÖCAL Emin, PANCARCI Ali, Yapı Teknik Resmi Cilt II, Birsen yayınevi, İstanbul, 1998.
ÖZCAN Köksal, Yapı, Duygu büro, Ankara, 1992.
TAYMAZ Haydar, Yapı Bilgisi III, Oğul Matbaacılık, İstanbul, 1992.
EREN Cevdet, Mimar, Erenler Proje Lmt. Şti. Salihli / Manisa,2005.
TOSUN Cengiz, Müteahhit, CE – ME İnşaat Lmt. Şti. Salihli / Manisa,2005.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir