Baca

Barınma ihtiyacı, insanların yaşamlarını sürdürebilmek için gerek duydukları temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. İnsanlar varlıklarını doğa şartlarından koruyabilmek ve konforlu bir yaşam sağlayabilmek için çeşitli yapılar inşa etmişlerdir. İnsanoğlunun parçalı gereçlerle yapı oluşturma serüveni mağara düzeninden, yerleşik topluluklar düzenine geçmesi ile başlar.

Bu yapılarda mekânların ısıtılması ve havalandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Isınma amaçlı kullanılan yakıtların çıkardığı zehirli gazların ortamdan uzaklaştırılması ve kapalı mekânların havalandırılabilmesi için yapılarda kanallar oluşturulmuştur. İlerleyen dönemlerde günümüz şartlarına göre, değişik tesisatların döşenmesi için de bu kanallara ihtiyaç duyulmuştur. Bu kanallara baca adı verilmektedir.

Baca örümüne gereken önem verilmezse, tekniğine uygun olmayan bacalar fonksiyonunu tam olarak yerine getirememekte ve insan sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle baca örme işlemi yeterli teknik eğitimi almış uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bu modülle doğru malzemeleri kullanarak standartlara ve tekniğine uygun baca örme işlemini yapabileceksiniz.

Bacalar

——1.1. Baca
————1.1.2. Baca cesitleri
——————1.1.2.1 Duman-Ates Bacalari
——————1.1.2.2 Havalandirma bacalari ve isiklik
——————1.1.2.3 cop Bacalari
——————1.1.2.4 Tesisat Bacalari
————1.1.3. Baca Orgu Malzemeleri ve Takimlari

Pres tuğlalarla baca örme

——1.2.Baca Orme islem Basamaklari
————1.3.1. Tekil Olarak Orulen Bacalar
————1.3.2. Duvarla Beraber Orulen Bacalar

Baca tuğlaları – Baca örme

——2.1. Baca Tuglalari cesitleri
——2.2. Baca Tuglalariyla Baca Orme Kurallari

Baca Tuğlalarıyla Baca Örülmesi

————2.3.1. Duvarla Bitisik Bagimsiz Orulen Bacalar
————2.3.2. Sont Baca

Hazır bloklarla baca örme

——3.1. Hazir Blok cesitleri
——3.2. Hazir Bloklarla Baca Orme Kurallari
——3.3. Hazir Bloklarla Baca Orulmesi

Bu bilgiler MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanmıştır.
KAYNAKÇA

ERGEN Yaşar Bahri, Bacalar ve Kanallar, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası, Ankara, 1982
OYMAEL.Sabit, Yapı Bilgisi Cilt I, MEB Yayınları, İstanbul, 2003
ÖKSÜZOĞLU Halim, Ümit YEGÜL, Nâzım EKŞİ, Köksal ÖZCAN, Nâzım
DÜNDAR, İdris DOĞAN, Yapıcılık Bölümü İş ve İşlem Yaprakları Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2001
ÖZCAN Köksal, Yapı, Zirve Ofset Ltd. Şti., Ankara, 1996
ŞİMŞEK Osman, Yapı Malzemesi II, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2000
TAYMAZ. Haydar, Yapı Bilgisi Cilt I, MEB Yayınları, Ankara, 1988
TS 11386, Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları, Ankara, 1994
TS 2166, Yapılarda Çöp Bacalarının Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kuralları, Ankara, 1976
TS 2167, Tesisat Baca ve

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir