Yapıldıkları Gereçlere Göre Merdiven Türleri

  1. Taş merdivenler
  2. Tuğla merdivenler
  3. Beton merdivenler
  4. Betonarme merdivenler
  5. Çelik merdivenler
  6. Ahşap merdivenler