Borular

Dere ve oluklardan gelen yağmur sularının yapıdan aşağıya ve trotuarlar üzerine indirilmesi amacıyla belirli aralıklarla ve düşey konumda, genelde 10-12 numaralı çinkodan, daire ya da nadiren kare veya dikdörtgen kesitli olarak yapılan elemanlardır.
1.00 m. boyunda çinkodan kıvrılarak yapılan borular, birbirleri üzerine 1.50 cm. bindirilerek lehim ya da kenetle birleştirilir ve her iki uçlarına 10 ar cm. uzaklıktan kordon çekilir. Üstteki boru alttakine en az 5.00 cm. girmeli, lehimli yüzeyler dışarıya çevrilerek duvardan en az 2.00 cm. uzaktan ve en fazla 2.00 m. de bir konulan kelepçelerle duvara tespit edilmek suretiyle birleştirilmelidir.
Düşey yağmur borularının bir çatıda sayısı, bölgenin yağış durumuna göre ve “çatının her m2 sine karşı 1.00 cm2 boru alanı” hesabi ile belirlenir. Bir binada düşey boruların birbirlerinden uzaklıkları 20.00 m.yi geçmemelidir. Boruların tretuvar üzerine gelen alt kısımları, çarpma, ezilme ve bozulmaları önlemek üzere “PİKDOFEN” adi verilen pik döküm borulardan yapılır. Pikdofenin genellikle iç çapı 13.50 cm., boyu ise 1.00 m. dir. Tretuvardan 10-15 cm. yukarıda kalacak kalacak şekilde ve kelepçelerle duvara monte edilen pikdofenin alt ucu çeyrek daire şeklinde dirseklidir ve iniş borusu pikdofenin içerisine en az 6.00 cm. girmelidir.
Aşağıda verilen şekilde düşey yağmur borusu, pikdofen, oluk ve kelepçe bağlantıları, tabloda ise çatı alanına göre düşey boru kesiti, çapı ve çinko numaraları görülmektedir (Tablo XII.3; Şekil XII.5.).