Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları

Döşeme kiriş bağlantılarından bir tanesi de merdiven sahanlığıdır. Sahanlık döşemesi (kiriş döşemedeki bağlantı ile) yapıldıktan sonra merdiven kollarının donatıları buralara bağlanır. Merdiven düz ve pilye donatıları sahanlığın bağlı olduğu kirişe bağlanır. Klasik sistem kalıp

Kiriş Döşeme Bağlantıları

Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere […]

Kolon-Kiriş Bağlantıları

Betonarme kolonların içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpedeni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılır. Kolon esas donatıları ve etriyeleri ölçüsünde kesilip demirci sehpasında hazırlanır. Kolon donatıları temelden gelen kolon filizlerine bağlanır. Yerine yerleştirildikten sonra doğru bir paspayı için pas taşı kullanılır. Kiriş donatılarındaki esas demir, montaj demir, pilye ve etriyeler […]

Temel–Kolon Bağlantıları

Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpeteni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılmalıdır. Temel düz donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir. Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı paspayı kullanılmalıdır. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan […]

Donatının Kalıba Yerleştirilmesi

————2.3.1. Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.2. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.4. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme ————2.3.5. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme

Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme

Merdiven kalıbı bitirildikten sonra donatıları yerleştirilir. Donatı merdiven başlama ve bitişindeki döşemelerin donatısına bağlanır. Merdivenin bütün donatıları kalıp içinde yerleştirilerek bağlanır:

Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme

Kalıp yapıldıktan sonra önce kiriş donatıları yerleştirilir. Kiriş donatıları dışarıda hazırlandıktan sonra yerine yerleştirilir. Kiriş donatıları kolon filizleri üstüne bağlanır. Döşeme donatıları kiriş donatıları üstünde yerleştirilir. Merdiven donatıları döşeme bağlantıları ile birlikte yerleştirilir:

Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Kolon kalıbının üç kenarı bitirilir. Bir kenarı açık kolon kalıpları donatı içine yerleştirildikten sonra kapatılır. Donatılar dışarıda hazırlanır. Kalıbın geniş tarafından yerleştirilen donatılar alttaki filizlere bağlanır. Köşe donatılarına Pas Taşı takılır:

Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Betonarme perde duvarlar temelde, asansör çevresi ya da tünel kalıp sistemlerinde uygulanır. Perde duvarlardaki donatılar yatay ve dikey olarak bütün kesişmeler tel ile bağlanır. Kalıbın bir tarafı bitirildikten sonra donatı yerleştirilir. Donatılar dışarıda ya da yerinde hazırlanabilir:

Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Kalıbı bitirilmiş temele donatı yerleştirilir. Temel esas donatılar her iki yönde kalıp içinde yerleştirilir. Donatıların kesiştiği her yer tel ile bağlanır. Uygulanacak olan temel çeşidine göre donatılar yerinde ya da önceden hazırlanır. Yerine yerleştirirken pilyelerin proje ölçüsünde olmasına çok dikkat edilir. Temel donatıları yerleştirildikten sonra kolon filiz donatıları yerleştirilir:

Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları

Donatılar kancaları yapıldıktan sonra kalıba yerleştirilir. Kalıp köşelerindeki donatılara pas taşı takılarak kalıba yerleştirilir. Temel donatıları yerleştirilmeden zemin kum ya da beton ile kaplanmalıdır. Temel donatıları bitirildikten sonra kolon filiz donatıları proje akslarına göre yerleştirilmelidir. Temelde perde duvar varsa onlarında filizleri yerleştirilir. Kolon ve perde duvarlar beraber yapıldığında donatıları da beraber yerleştirilir. Kolon donatıları kolon […]

Betonarme Kalıpların Kullanıldığı Yerler

——————2.1.2.1 Temel Kalıpları ——————2.1.2.2 Kolon Kalıpları ——————2.1.2.3 Kiriş Kalıpları ——————2.1.2.4 Döşeme Kalıpları ——————2.1.2.5 Perde Duvar Kalıpları ——————2.1.2.6 Lento Kalıpları 2 ——————2.1.2.7 Hatıl Kalıbı ——————2.1.2.8 Merdiven Kalıpları

Betonarme Kalıplar

Betonarme yapı elemanları projedeki ölçüsünde olmalıdır. Proje ölçülerinde olmasını kalıplar sağlar. Beton prizini alıncaya kadar kalıp betonarme elamanı tutar. Betonun ağırlığını kalıp taşır. Kalıp betonun ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olur. İçine donatı yerleştirilen taşıyıcı yapı elemanlarına kalıp yapılır. Sıralarsak; temel, kolon, döşeme, kiriş, merdiven, perde duvar ve betonarme çatılara kalıp yapılmalıdır. ————2.1.1. Betonarme Kalıp Çeşitleri ————2.1.2. […]

Merdiven Kalıpları

Alt döşemede bırakılan donatı filizleri merdiven donatılarına bağlanır. Döşeme ve kiriş kalıbı yapımında olduğu gibi merdiven altında aynı işlem merdiven eğimine göre yapılır. Eğimli yüzeye yükseklik ortalama 16 cm olacak şekilde rıht tahtası çakılır:

Hatıl Kalıbı

Yükselen duvar üstüne tek parça yatay ve dikey olarak yapılır. Duvar kalınlığı kadar belli aralıklarla takozlar bırakılır ve bu takozlara tutturulan yan kanatlar üstten gergi teli ile gerdirilir.

Lento Kalıpları

Kapı ve pencere üst kısımları lento ile kapatılır. Bunun için dişli ya da düz kullanılan doğrama özelliğine göre lento kalıbı yapılır: