Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları

Döşeme kiriş bağlantılarından bir tanesi de merdiven sahanlığıdır. Sahanlık döşemesi (kiriş döşemedeki bağlantı ile) yapıldıktan sonra merdiven kollarının donatıları buralara bağlanır. Merdiven düz ve pilye donatıları sahanlığın bağlı olduğu kirişe bağlanır. Klasik sistem kalıp

Kiriş Döşeme Bağlantıları

Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere […]

Donatının Kalıba Yerleştirilmesi

————2.3.1. Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.2. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.4. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme ————2.3.5. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme

Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme

Merdiven kalıbı bitirildikten sonra donatıları yerleştirilir. Donatı merdiven başlama ve bitişindeki döşemelerin donatısına bağlanır. Merdivenin bütün donatıları kalıp içinde yerleştirilerek bağlanır:

Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme

Kalıp yapıldıktan sonra önce kiriş donatıları yerleştirilir. Kiriş donatıları dışarıda hazırlandıktan sonra yerine yerleştirilir. Kiriş donatıları kolon filizleri üstüne bağlanır. Döşeme donatıları kiriş donatıları üstünde yerleştirilir. Merdiven donatıları döşeme bağlantıları ile birlikte yerleştirilir:

Merdiven Kalıpları

Alt döşemede bırakılan donatı filizleri merdiven donatılarına bağlanır. Döşeme ve kiriş kalıbı yapımında olduğu gibi merdiven altında aynı işlem merdiven eğimine göre yapılır. Eğimli yüzeye yükseklik ortalama 16 cm olacak şekilde rıht tahtası çakılır:

Döşeme kalıpları

Döşeme tahtaları ortalama 50 cm aralıklı ızgaraların üzerine çakılır. Izgaraların altında 100 cm ara ile 5/10 kirişlere oturtulur. Bu kirişler 100–150 cm aralıklı dikmeler ile taşınır. Payanda, çapraz, destek kalıbın diğer kullanılan elamanlarıdır. Döşeme asmolen (bkz. Asmolen Döşeme) yapılacaksa aralıklı ve aralıksız bloklar dizilir. Kalıp derinliği daha fazla tutulur. Döşeme kalıpları düz, kirişli, dişli ve […]

Kiriş Kalıpları

Kiriş kalıpları döşemelerle birlikte yapılır. Kiriş kalıpları üst başlıklı 10/10 cm kesitli dikmelerle desteklenir. Bu dikmeler arasında 100 cm mesafe olur. Kalıp yan tahtaları belli aralıklı klapalar ve destek kirişleri ile yerine çivi ile çakılır:

Betonarme Kalıp Çeşitleri

Betonarme kalıplar iki kısımdır. Birinci kısım betonarme elamanın yüzeyini elde ettiğimiz bölümdür. İkinci kısım kalıbı istenen yükseklikte tutan ve içindeki betonu prizini alıncaya kadar taşıyan iskeledir. Kullanılan malzemeye göre; Ahşap Metal Plastik Yapım yöntem ve tekniklerine göre; Klasik sistem: Az katlı binalarda kullanılır. Kaplama yüzeyler ahşap, iskele kısmı metal borulardan kullanılır. Klasik sistem kalıp: Çelik pano […]

Donatının Kullanıldığı Yerler

Yapıların yükünü temeller taşıyarak altındaki zemine iletirler. Bu yüzden temeller çok sağlam olmalıdır. İçinde donatıların bulunduğu temeller betonarme temellerdir. Temeller üzerine gelen yüke ve altındaki zeminin durumuna göre seçilir. ——————1.1.2.1. Temel Donatisi ——————1.1.2.2. Kolon Donatisi ——————1.1.2.3. Kiris Donatisi ——————1.1.2.4. Hatil Donatisi ——————1.1.2.5. Lento Donatisi ——————1.1.2.6. Doseme Donatisi ——————1.1.2.7. Perde Donatisi ——————1.1.2.8. Merdiven Donatisi Temel Donatısı […]

Döşeme Donatısı

Dört tarafı kirişlerle çevrili döşemeler ankastradır. Bir tarafı boşlukta olan döşemeler konsol döşemelerdir. Genel olarak döşemeler dal (dal döşemeler) ve hurdi (hurdi döşemeler) olarak çözümlenir. Kenar uzunlukları arasında en az iki kat fark var ise hurdi döşeme, bunun dışındaki döşemeler dal döşemelerdir. Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda bir düz bir pilye şeklinde bağlanır. Uzun kenar doğrultuda […]

Kiriş Donatısı

Genellikle dikdörtgen kesitli ve eğilmeye çalışır. Üzerindeki yükleri kolon ve altındaki duvarlara iletirler. Kiriş donatıları montaj, esas (düz demir), pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12) den aşağı donatı kullanılmaz. Kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır. Kirişler devam ediyorsa alt donatılar L/4 kadar diğer kirişe devam eder. Kirişlerin başlangıcı bitişlerinde […]

Alçı sıva nasıl yapılır

Alçı sıva elle ve makine ile olmak üzere iki şekilde yapılır. Elle yapılışı: Uygulamaya başlamadan önce özellikle beton, brüt beton yüzeyler üzerindeki çapakları temizleyiniz: Sıva yapılacak yüzeydeki tozları ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizleyiniz: Kuru ve sıcak yüzeyleri uygulama öncesi ıslatınız: Tutunmayı arttırmak üzere pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendiriniz: Keser ile çentikleme yapılabilir veya çimento, su […]

Alçı sıva nasıl yapılır (kuralları)

Alçı sıvalar yapılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: Harcın hazırlandığı kap ile uygulamada kullanılan aletler temiz olmalıdır. Her kullanımdan önce sıva makinesine su alınmalı ve öncelikle makine püskürtme hortumunun içi ve makine tamamen temizlenmelidir. Yüzeydeki tozlar ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir. Kuru ve sıcak yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Tutunmayı artırmak için pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Uygulama yapılan […]

Pilye Yapma Kuralları

Elle yaptığınızda iki demirci anahtarı kullanınız. Anahtar ağzından demirin oynamamasına dikkat ediniz. Kıvırma işlemini yaparken istenilen açılara dikkat edilmelidir. (kat kirişleri ve döşemelerde 45° , temel kirişlerinde 60° olur.) Otomatik kıvırma makinesini kullanırken elektrik akımına dikkat ediniz. Otomatik kıvırma makinesinde ayarları doğru yapınız. Otomatik kıvırma makinesinde demirlerin fırlamamasına dikkat ediniz.

Su Yalıtımı Drenaj

Su Yalıtımı – Dış drenaj Bina çevresinde, temel duvarlarından 50~100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30~50 cm derinde % 5~10 cm eğimli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çaplı künk veya büz döşenir. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. […]