Categories: Betonarme Kalıplar

Kiriş Döşeme Bağlantıları

Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Bütün donatılar döşeme
üzerinde hazırlanır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının
altında olacak şekilde bağlanır. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında [t:pilye] olmalıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır.
Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu
döşemelere üstten devam eder. Her iki yönde donatılar kesiştikleri yerlerden tel ile bağlanır.
Döşeme kenarlarındaki kirişlere tel ile bağlama yapılır.