Betonarme Kalıp Çeşitleri

Betonarme kalıplar iki kısımdır. Birinci kısım betonarme elamanın yüzeyini elde
ettiğimiz bölümdür. İkinci kısım kalıbı istenen yükseklikte tutan ve içindeki betonu prizini alıncaya kadar taşıyan iskeledir.

Kullanılan malzemeye göre;

  • Ahşap
  • Metal
  • Plastik

Yapım yöntem ve tekniklerine göre;
Klasik sistem: Az katlı binalarda kullanılır. Kaplama yüzeyler ahşap, iskele kısmı metal borulardan kullanılır.

Klasik sistem kalıp:

Çelik pano ve modüler sistem: Yüksek katlı olmayan yapımlarda kullanılır.
Defalarca kullanılabilir:

Tırmanır sistem: Daha çok perde kalıplarında kullanılır. Paneller 75 x 250 cm boyutlarında yukarı doğru inşa edilecek yapılarda kullanılır:

Kayar sistem: Tek taraflı yüksekliği 240 cm, genişlikleri 2–4 m arasındaki panellerden oluşur:

Tünel kalıp sistemi: Seri, sağlam ve devamlı yapılacak olan inşaatlarda kullanılır:

Kalıpsız sistem: Asmolen döşeme yapımında kullanılır:

Bütün kalıp sistemlerinin kendi içinde iki bölümü vardır.

Kalıp kaplaması; betonarme yapı elamanının yüzeyini elde etmemizi sağlar. Doğal
tahta, suni tahta ve metal türündeki malzemelerden elde edilir.

Kalıp iskelesi; yerine dökülmüş betonun ağırlığını beton prizini alıncaya kadar taşır.
Beton prizini alıncaya kadar sulanır. Biz bu işleme kürleme deriz. Beton dayanımına
ulaşınca kalıp iskelesi sökülür. Kalıp iskelesi dikme (ayarlı metal boru), kirişler, çapraz kuşaklar ve kamalardan meydana gelir.