• İmar Planı

  İmar Planı: İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren…

  Devamını Oku »
 • Parselasyon

  İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde…

  Devamını Oku »
 • Parsel

  Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır. Bu harita; kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli adı verilmektedir.

  Devamını Oku »
 • Pafta

  Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek bir altlığa çizilmiş haritasıdır. Pafta asılları Genel Müdürlüğün izni olmadıkça daire dışına…

  Devamını Oku »
 • Ada

  Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, *kadastro* çalışma alanı sınırı…

  Devamını Oku »
 • Tapu Haritası

  Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir. Kadastro paftası da denmektedir. İmar, kamulaştırma haritaları da tapuya…

  Devamını Oku »
 • Tapu

  Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli…

  Devamını Oku »
 • Kadastro

  Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir. Bir ülkedeki…

  Devamını Oku »
 • Pafta

  1. Büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri. 2. Metal çubuk paftave borulara diş açan alet, yivaçar.…

  Devamını Oku »