Kanalizasyon şantiyeleri

Şehirde bir merkez bürosu ve şantiyesi kurulur. Ambar çevresine kurulan merkez şantiyesinde kum, çakıl depoları, betoniyerler, kalıplar, boru döküm yerleri ve yapılan boruları saklamak için boru depoları yapılır. İşin önemli bir kısmı merkez şantiyesinde yapılır, bunlar işbaşı şantiyesine hazır olarak taşınır, işbaşı şantiyesinde yalnızca rögarlar üretilir. Rögarın dökülmesi için gereken beton ve kalıplar merkez şantiyesinden hazır olarak gelir, çünkü şehir içinde kalıp yapmak ve beton üretmek zordur. Bu şantiyelerde en önemli rol merkez şantiyesindedir ve bunu önem bakımından taşıma servisi ve onu da işbaşı şantiyesi izler.