Çelik çatı makaslarının yapımı

Perçinle Yapılan Çatı Makasları:
Yapılışlarının kolaylığı yönünden, çelik çatı makasları genellikle sırt sırta çift köşebent (korniyer) ile yapılmaktadır. Düğüm noktalarında korniyerler arasına levhalar konulmakta ve bağlantılar perçinlerle yapılmaktadır. çelik Çatı makaslarında kullanılan en küçük köşebent kesiti (L 50 x 50 x 5 mm) lik olanlardır. En küçük perçin çapı ise d = 13 mm. alınmaktadır. Aşağıda perçin bağlantılı çelik Çatı makası ve düğüm noktaları detayları ilgili şekillerde gösterilmiştir (Şekil XI.20,21,22.).
Kaynakla Yapılan Çatı Makasları:
Genel olarak alt ve üst başlıkları “çift köşebent, T ya da I profil demiri” şeklinde çubuklara sahip olan Çatı makaslarının elemanları birbirlerine kaynakla bağlanmaktadır. Askı ve payandalar (diyagonaller) ise tek ya da çift köşebent olurlar. Düğüm noktası birleşimleri de profil, korniyer ve bağlantının durumuna göre levhalı ya da levhasız olabilmektedir. Aşağıda kaynak bağlantılı çelik çatı makası ve düğüm noktaları detayları ilgili şekillerde gösterilmiştir (Şekil XI.23,24.).
Gerek perçinle gerekse kaynakla yapılan çelik Çatı makasla üzerine atılan aşıklar genellikle I, bazı durumlarda da U ve Z Profillerinden yapılmaktadır. Çatı makası veya kalkan duvara dik olarak gelen rüzgar etkisini önlemek üzere Çatı düzlemine paralel “rüzgar kirişleri” konulması gerekmektedir. Şekilde de görülen bu kirişlerin boyutları çoğunlukla L.45.45.5 lik köşebent ve , ≠ 60.6 lik lamalardan oluşmaktadır (Şekil XI.20.).