Alçı sıva nasıl yapılır

Alçı sıva elle ve makine ile olmak üzere iki şekilde yapılır. Elle yapılışı: Uygulamaya başlamadan önce özellikle beton, brüt beton yüzeyler üzerindeki çapakları temizleyiniz: Sıva yapılacak yüzeydeki tozları ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizleyiniz: Kuru ve sıcak yüzeyleri uygulama öncesi ıslatınız: Tutunmayı arttırmak üzere pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendiriniz: Keser ile çentikleme yapılabilir veya çimento, su […]

Alçı sıva nasıl yapılır (kuralları)

Alçı sıvalar yapılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: Harcın hazırlandığı kap ile uygulamada kullanılan aletler temiz olmalıdır. Her kullanımdan önce sıva makinesine su alınmalı ve öncelikle makine püskürtme hortumunun içi ve makine tamamen temizlenmelidir. Yüzeydeki tozlar ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir. Kuru ve sıcak yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Tutunmayı artırmak için pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Uygulama yapılan […]

Alçı harcı nasıl yapılır (Alçı harcı yapımı)

Tanımı Alçı harcı, su ve alçının belirli oranlarda karıştırılarak istenilen kıvama getirilmesi ile elde edilen bir yapı gerecidir. Harcı Oluşturan Malzemeler Alçı harcının başlıca 2 ana maddesi vardır;  alçı ve su. Harcın Kıvamı Alçı harcının kıvamı yapılacak uygulamaya göre değişiklik göstermektedir. Alçı harcı nasıl yapılır, Alçı harcının hazırlanması Alçı teknesini harç karmak için hazırlayınız: Alçı […]

Su yalıtımı uygulama yapılması

Bakınız: ————Çatılarda su yalıtımı ————Bohçalama metodu ile temel yalıtımı ————Havuz betonunun yalıtımı ————Kör cephelerin yalıtımı ————Basınçlı Suyun Durdurulması ————Bodrum katların su ve rutubete karşı yalıtımı ————Su Yalıtımı Drenaj ————Temelde dıştan yalıtım ————Islak hacimlerin inşaat aşamasında yalıtımı ————Islak hacimlerin inşaat sonrası yalıtımı

Islak hacimlerin inşaat aşamasında yalıtımı

Islak hacimler genellikle seramik ile kaplanır. Ancak seramikler su geçirimsiz olsalar da, tek başlarına su yalıtımı sağlamazlar. Seramik derzleri, suyun geçişi açısından risk oluşturan bölgelerdir. Duvarların birbiri ile ve duvarların zeminle birleştiği köşelerde genellikle su geçişini kolaylaştıran çatlaklar oluşur. Tesisat boruları veya su giderleri gibi özel noktalarda da durum aynıdır. Islak hacimlerden su sızması alt […]

Su Yalıtımı Drenaj

Su Yalıtımı – Dış drenaj Bina çevresinde, temel duvarlarından 50~100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30~50 cm derinde % 5~10 cm eğimli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çaplı künk veya büz döşenir. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. […]

Basınçlı Suyun Durdurulması

Su sızıntısı olan delikler su basıncını azaltmak için matkapla suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar derinleştirilir. Eğer sızıntı birden fazla yerden ise, duvarın alt kısımlarına doğru suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar büyüklükte delikler açılır. İnce bir plastik boru tıkama harcı ile deliğe tespit edilir ve suyun sadece takılan borulardan akması sağlanır. Delikler iyice temizlenir ve içine […]

Kör cephelerin yalıtımı

Sıvalı kör cephelerde eğer çatlak yoksa 2 kat su yalıtım malzemesi sürmek yeterli olacaktır. Bu işlem için astar olarak sıvı sürme tipi su itici yalıtım malzemesi sürülebilir. Siyah görüntü istenmiyorsa beyaz olan malzemelerden de kullanılabilir. Yüzeyde 1 mm genişliğinden daha geniş çatlaklar varsa önce bunların tamirinin yapılması gerekir.

Su Yalıtımı Tanımı

Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit eden su ve nemden korunmak için yapılan işlemlere su yalıtımı denir.

Kiremit altı örtüleri yalıtım

Kiremit altı örtüleri, eğimli çatıda çatı kaplamasının altında kullanılır ve polimer bitümden üretildiğinden çabuk oksidasyona uğramaz. Çekme dayanımı yüksektir, çatıda uzun süreli bir geçirimsizlik sağlar.

Su Yalıtım Malzemesi Çeşitleri

Su yalıtım malzemeleri kendi içinde oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bunları genel olarak işlevlerine göre gruplandırmamız su yalıtımının önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Su yalıtım malzemeleri, sürme ve serme olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Bu malzemeler de kendi aralarında uygulanış şekillerine göre kısımlara ayrılmaktadır.

Akrilik esaslı malzemeler

Akrilik esaslı bir malzeme olup kopolimer akrilik dispersiyon (dağılım) esaslı bir karışıma sahiptir. Beton yüzeye sürülerek veya püskürtülerek uygulanır. Su ile seyreltilerek kullanılır. Birinci kat astar olmak üzere en az üç kat, gerektiğinde de taşıyıcı takviyesiyle uygulama yapılır. UV ışınlarına dayanıklı olan ve olmayan tipleri vardır. Islak hacim, teras vb. yerlerde kullanılabilir. Çok çatlaklı yüzeylerde […]

Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri

Adından da anlaşılabileceği gibi çimento esaslı olup su ile karıştırılarak ve sürülerek uygulanan malzemelerdir. Tek bileşenli olan tipleri; toz haldedir ve uygulamadan önce su ile karıştırılarak sürülebilir kıvama getirilirler. İki bileşenli olan tipleri ise, ayrı paketler halinde sıvı ve toz bileşenden oluşur. Üretici tavsiyesine göre gerekiyorsa su ile de karıştırılabilir. Çimento esaslı malzemeler uygulama şekline […]

Su Yalıtım Malzemesi Tanım

Binaya dışarıdan ve içeriden gelebilecek, yapıya zarar veren su ve nemi binadan uzaklaştırmak için kullanılan malzemelere su yalıtım malzemeleri denir. Tasarımdan uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları “doğru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sağlıklı uygulama” dır. Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı kısımlarında betonun bozulmasına, çatlamasına, şekil bozukluklarına ve betonarme […]

Yapıştırıcı Harcını Yapım Kuralları

Harç karılacak leğen hazırlanır. Hazırlanan leğene, hazırlanacak harcın miktarına göre su konur. Her 5 lt suya 6-7 dm³ yalıtım malzemesi harç suyuna yavaş yavaş serpilir. Karışımda pütürlü kısımlar kalması için mikserle ya da elle harç karıştırılır. Harç suyuna göre malzeme konacaksa, malzeme suyun içinde odacık oluşturuncaya kadar serpilir. Homojen hale gelen harç kullanılmadan 5 dk. […]

Yalıtım Yapıştırıcı Harçlar Özellikleri

Yalıtım yapıştırıcı harçları genelde karışımları fabrikada yapılmış harçlardır. Piyasada 20–30 kg’lık torbalar içerisinde bulunmaktadır. Kuru karışımlı olan malzemeye ambalajı üzerinde yazılan miktarda su karıştırılarak hazırlanır.Bu tür harçlara ilave bağlayıcı malzeme karıştırılmamalıdır. Yalıtım malzemesinin genel özelliğinde T.S. standartları aranır. Yalıtım malzemelerinde akmama, bakteri üretmeme, çürümeme, formunu bozmama, gibi genel özellikler de aranır.