Kolon-Kiriş Bağlantıları

Betonarme kolonların içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpedeni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılır. Kolon esas donatıları ve etriyeleri ölçüsünde kesilip demirci sehpasında hazırlanır. Kolon donatıları temelden gelen kolon filizlerine bağlanır. Yerine yerleştirildikten sonra doğru bir paspayı için pas taşı kullanılır. Kiriş donatılarındaki esas demir, montaj demir, pilye ve etriyeler […]

Temel–Kolon Bağlantıları

Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpeteni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılmalıdır. Temel düz donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir. Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı paspayı kullanılmalıdır. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan […]

Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları

Donatılar kancaları yapıldıktan sonra kalıba yerleştirilir. Kalıp köşelerindeki donatılara pas taşı takılarak kalıba yerleştirilir. Temel donatıları yerleştirilmeden zemin kum ya da beton ile kaplanmalıdır. Temel donatıları bitirildikten sonra kolon filiz donatıları proje akslarına göre yerleştirilmelidir. Temelde perde duvar varsa onlarında filizleri yerleştirilir. Kolon ve perde duvarlar beraber yapıldığında donatıları da beraber yerleştirilir. Kolon donatıları kolon […]

Donatının Kullanıldığı Yerler

Yapıların yükünü temeller taşıyarak altındaki zemine iletirler. Bu yüzden temeller çok sağlam olmalıdır. İçinde donatıların bulunduğu temeller betonarme temellerdir. Temeller üzerine gelen yüke ve altındaki zeminin durumuna göre seçilir. ——————1.1.2.1. Temel Donatisi ——————1.1.2.2. Kolon Donatisi ——————1.1.2.3. Kiris Donatisi ——————1.1.2.4. Hatil Donatisi ——————1.1.2.5. Lento Donatisi ——————1.1.2.6. Doseme Donatisi ——————1.1.2.7. Perde Donatisi ——————1.1.2.8. Merdiven Donatisi Temel Donatısı […]

Perde Donatısı

Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır. Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır. Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. Perde uç elamanları etriyeli olur. Etriye ve çirozlar en fazla 20 […]

Lento Donatısı

Kapı ve pencere üstlerine boşluğu kapatmak için lento donatısı yapılır. Lento yüksekliği en az 20 cm yapılır. Lento her iki ucu duvar üstüne açıklığın %15 ya da en az 20 cm kadar binmelidir. Etriyeler 20 cm ara ile bağlanır. Lento donatısı hazırlanırken, kolon ve hatıl donatısı hazırlama işlem basamakları aynen uygulanır. Ayrıca bakınız: Lento yapılması

Hatıl Donatısı

Yığma yapılarda duvarların bağlantılarını sağlamak amacıyla hatıl yapılır. Moloz taş duvar yüksekliğinin 1,5 m’ yi geçmesi durumunda hatıl yapılması zorunludur. Taş duvarlarda en az 6 adet çapı 10 mm olan boyuna donatı kullanılır. Tuğla duvarlar için en az 4 adet 12 mm çaplı donatı kullanılır. Düşey hatıllar her 4 metrede bir yapılır. Yığma yapılarda kapı […]

Kiriş Donatısı

Genellikle dikdörtgen kesitli ve eğilmeye çalışır. Üzerindeki yükleri kolon ve altındaki duvarlara iletirler. Kiriş donatıları montaj, esas (düz demir), pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12) den aşağı donatı kullanılmaz. Kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır. Kirişler devam ediyorsa alt donatılar L/4 kadar diğer kirişe devam eder. Kirişlerin başlangıcı bitişlerinde […]

Kolon Donatısı

Kolon donatıları boyuna donatı ve etrafında sarılı etriyelerden oluşur. Boyunadonatılar hep üst kat için filiz olacak şekilde üretilir. Donatı çapının 40 ya da 50 katı uzunlukkadar filiz payı bırakılır. Kolonlar en az 4 adet 16’ mm lik ya da 6 adet 14’ mm lik (4Ø16veya 6Ø14) donatıdan olur. Dairesel kolonlarda en az donatı 6Ø14 tür. […]

Donatı

Betonarme yapı elemanların içine kendi özelliğine göre demir yerleştirilir. Bu demirlerin şekli, kalınlığı ve sayıları mühendislik hesaplarıyla bulunur. Betonarme yapı elemanlarında nasıl bir demir kullanılacağı statik uygulama projesinde çizilerek gösterilir. Burada demirin şekli ve ölçüsü yazılı olur. Betonarme yapı elemanlarında etriye, pilye, düz, mesnet, şapo ve çiroz demirleri vardır. Bu demirlerin yapı elemanı içine yerleştirilmesine […]

Çalışma Tezgâh ve Sehpaları

Tanım Projede istenilen şekliyle, yapı elemanı içerisine ( kolon, kiriş vb ) konacak betonarme demirinin şekillendirilmesi ve birleştirilmesi için kullanılırlar. Bunlara çalışma tezgah ve sehpaları denir. Çalışma Tezgâh ve Sehpa Çeşitleri Etriye Yapma Tezgâhı Kişinin rahat çalışabileceği ( 100 cm -110 cm ) yükseklikte olmalıdır. Hazırlanacak malzemelerin uygun sayıda konacak genişlikte ( 300 cm * […]

Etriye Yapma İşlem basamakları

İş emniyetini alınız. Projeden L boyunu ve demir çapını bulunuz. Etriye bükme ( kıvırma ) değerlerini alınız. Aldığınız değerleri etriye yapma tezgâhına çivi çakarak işaretleyiniz. Kanca payını kıvırınız. Uzun kenarı kıvırınız. Kısa kenarı kıvırınız. Tekrar uzun mesafeyi bükünüz. Tekrar kısa mesafeyi bükünüz. Kalan kısmı kanca olarak kıvırınız.

Etriye Yapma

Etriye yapmayla ilgili detaylar aşağıdaki yazılarımızdan okuyabilirsiniz. Demirleri Markalama Demirleri Kesme Elle etriye yapma Bükme Makinesi ile Etriye Yapma

Bükme makinesi ile etriye yapma resim

Makinenin toplarını yapılacak etriye demir çapına göre ayarlayınız. Kıvırma açısı için uygun seçeneği seçiniz. Sivicleri ( açı ayarı algılayıcıları ) ayarlayınız. Bu ayarlama yapılmasa tepsi üç yüz altmış derece döner. Pimi taktıktan sonra, algılayıcı, ayarladığımız açıya geldiğinde, tepsinin ilk başlangıç durumuna ( geri ) gelmesini sağlar.

Elle etriye yapma

Etriye yapılacak tezgâhı hazırlayınız. Etriye yapacağınız demirleri uygun sayıda tezgah üzerine koyunuz. Etriye ağzından ölçü almak şartıyla etriyenin kısa kenarı ölçüsünü alıp bir çivi çakınız. Uzun kenar ölçüsü için aynı işlemi yapınız. Kanca ölçüsünü demir üzerinde bir tarafta olmak üzere markalayınız veya çivi çakınız. Kanca payını kıvırınız. Uzun kenar çivisine kancayı kıvırdığınız yeri dayayınız ve […]

Demirleri Kesme

Markalanan nokta, el makasının ağzına gelecek şekilde demiri makasa koyunuz ve kolu indirerek demiri kesiniz. Elektrikli otomatik kesme makinesine, uygun sayıda markalanmış demirleri, markalanma noktası makas ağzına denk gelecek şekilde koyunuz.