Alçı sıva nasıl yapılır

Alçı sıva elle ve makine ile olmak üzere iki şekilde yapılır. Elle yapılışı: Uygulamaya başlamadan önce özellikle beton, brüt beton yüzeyler üzerindeki çapakları temizleyiniz: Sıva yapılacak yüzeydeki tozları ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizleyiniz: Kuru ve sıcak yüzeyleri uygulama öncesi ıslatınız: Tutunmayı arttırmak üzere pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendiriniz: Keser ile çentikleme yapılabilir veya çimento, su […]

Alçı sıva nasıl yapılır (kuralları)

Alçı sıvalar yapılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: Harcın hazırlandığı kap ile uygulamada kullanılan aletler temiz olmalıdır. Her kullanımdan önce sıva makinesine su alınmalı ve öncelikle makine püskürtme hortumunun içi ve makine tamamen temizlenmelidir. Yüzeydeki tozlar ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir. Kuru ve sıcak yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Tutunmayı artırmak için pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Uygulama yapılan […]

Islak hacimlerin inşaat sonrası yalıtımı

Seramik uygulaması en geç 1–2 gün içinde yapılmalıdır. Seramik derzlerinin su geçirimsizliğini sağlamak için derz macunu yapılırken harç suyuna katılmalıdır. Yalıtım yapılmadan kaplaması yapılmış veya yalıtımı çeşitli nedenlerle hasar görmüş ıslak hacimlerin seramik kaplanmasından sonra alt katlara su veya rutubet geçmesi halinde, çimento harçlarına katılan, aderans artırıcı ve su geçirimsizlik malzemeleri kullanılarak yalıtım yapılabilir. Bunun […]

Temelde dıştan yalıtım

Uygulama yapılacak yüzey; toprak, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. Astar kat olarak sürme yalıtım malzemelerinden herhangi biri ile % 20 oranında su ile karıştırıldıktan sonra fırça veya tabanca ile uygulanır: Minimum 4–5 saat, tercihen bir gün kuruması beklendikten sonra bir kat mebran yapıştırıcı sürülür ve […]

Su Yalıtımı Drenaj

Su Yalıtımı – Dış drenaj Bina çevresinde, temel duvarlarından 50~100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30~50 cm derinde % 5~10 cm eğimli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çaplı künk veya büz döşenir. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. […]

Yapı kimyasalları, derz malzemeleri ile yapısal su geçirimsizliği sağlayan malzemeler

Yapının her aşamasında, her elemanın imalatında iyileştirmesi, dayanıklılığın artırılması, hız kazanılması, kullanım ömrünün uzaması gibi amaçlarla kullanılan kimyasallardır. Genel olarak beton elemanların imalatı sırasında imalat kolaylığı sağlamak, betonun kalitesini artırmak, istenen özelliklerin verilmesini sağlamak ve su geçirimsizliği elde etmek amacıyla kullanılan yapı kimyasalları toz ya da likit (sıvı) halde bulunurlar. Genellikle; beton eleman imalatı sırasında, […]

Yalıtım Malzemesini Uygulama Çeşitleri

Yalıtım malzemelerinin, kimyasal yapıları ve uygulama yöntemleri, birbirlerinden farklı olmasından ötürü, uygumla sırsındaki araçlarda, birbirinden farklıdırlar. Aşağıda yalıtım gereçlerinin tanımı, kullanma kullanımı ve işlevleri verilmiştir. Lastik Çekiç Seramik kaplama malzemeleri ve gaz betonun sağlıklı yapıştırılması ve terazilemesinde kullanılır. Lastik Mala Derz dolgu uygulamalarında ve sıva yüzeylerini düzeltmede kullanılır. Taraklı Mala Taraklı mala ustanın tüm yapıştırma […]

Alçıpan ile Tesviye Betonu Atılmış Yer Döşemesi Yapılması

alçıpan ile tesviye betonu atılmış yer döşemesi uygulaması iki çeşittir. Uygulamaları birbirine benzese de farklı yapılır. Tesviye Betonu Üzerine Direk Yer Döşemesi Yapılması Tesviyesi düzgün yapılmış döşemenin üzerine yapılır. İşlem sırasına uyulmalıdır. Zemin Kotunun Belirlenmesi Zemin kotu belirlenmesi iki çeşittir. Yer döşemesi yapılacak olan alan çok geniş ve su terazisi ile ölçü almak çok zor […]

Alçıpan Duvar Giydirme İşlem Basamakları

Yüzey teşhisi yapınız Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçı levha ile giydirme duvarın nasıl bir duvara montaj yapılacağını tespit ediniz. Duvar tuğla mı, gazbeton mu, betonarme mi, ahşap bir duvar mı? Duvar yüzeyinde girinti çıkıntılar var mı? Bunların tespitini yapınız. Kot ve ölçüyü alınız Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçı levha giydirme duvarın […]

Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapmada İş Sırası

Alçı levha ile giydirme duvar yapmada belirli bir iş sırasına uymak zorundayız. Alçı levha ile giydirme duvar yapımı bir birini takip eden iş sıralarından oluşmaktadır. Metal iskeletli giydirme duvarlarda U profili yerleştirmeden C profilini yerleştiremeyiz. Duvardan tesisat geçirilecek ise metal iskeletli ve alçı yapıştırmalı giydirme duvarda tesisat geçirilmeden alçı levha montajını yapamayız. Yukarıda saydığımız bazı […]

Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapma Kuralları

Alçı levha ile giydirme duvar yapma kuralları, öncelikle giydirme duvar yapacağımız yerin özelliklerini bilmekle başlar. Uygulama yapacağımız yer kuru mu nemli mi, su alma ihtimali var mı veya yakınında bir ocak veya soba kalorifer kazanı gibi dış etkenlerin olup olmadığını bilmemiz gerekir. Buna göre alçı levha seçimi yapmamız gerekir. Piyasada 4 çeşit alçı levha bulunmaktadır. […]

Alçıpan Derz Bandı Yapılması

Alçı levhaların vida ile montajı yapıldıktan sonra derzlere derz bandı (file) çekilir. Derz bandı; derz dolgusu alçısının alçı levhayı daha sağlam tutması ve kuruyunca çatlamaması için yapılır.

Teras ve çatılarda yalıtım

Bu elemanlarında yapılacak su ve nem yalıtımları çok önemli olmakla birlikte ısı yalıtımıyla birlikte uygulandığından ilgili kısımda ayrıntılı olarak anlatılacaktır Bina yalıtımı nelerden oluşur, nelere dikkat etmeliyiz? Bir binanın su yalıtımı o binanın bulunduğu araziye, kat adedine, çatı biçimine, cephe detaylarına ve bunun gibi bir çok değişkene bağlı olarak oluşturulmalıdır. Şimdi bunlara kısaca bir göz […]

Su ve Neme Karşı Yalıtım

Yapı ve onun elemanları için çok zararlı olan su üç şekilde gelir ya da oluşur. -Yağmur kar yeraltı yerüstü ve birikinti sularıyla yapıya dışarıdan gelen sular -İnşaat halindeyken yapının elemanları (beton sıva duvar harçları v.s.) içerisindeki bünye suları -Su tesisatlarından sızan ve yapı içerisinde oluşan sular. Su yalıtımı nedir? Bir yapıda su yalıtımı, nereden ve […]

Kazı İşleri

Temel zemini üzerinde kalan toprağın ya da zemin fazlasının kazılarak alınması işlemine KAZI ya da HAFRİYAT denir. Yapı eğimli bir arazi üzerinde inşa edilecekse önce tesviye kazısı daha sonra da bodrum ve temel-sömel kazısı yapılır. Eğimli arazide kademeli olarak ve çeşitli kotlarda yapılan tesviye kazılarına “TERASMAN” denir. Yapı tesviye kotu üzerinde kalan kazı işine doğrudan […]