Alçıpan Asma Tavan Yapılması İşlem Basamakları

Alçıpan ile asma tavan yaparken aşağıdaki işlem basamaklarını dikkate alırız: Yüzey teşhisi yapınız: Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçı levha asma tavanın nasıl bir tavana montaj yapılacağını tespit ediniz. Tavan betonarme mi, ahşap mı, çelik mi, asmolen bir döşeme mi ve tavanda değişken yükseklikler var mı? Bunların tesbitini yapınız. Kot ve ölçü alınız: Bu […]

Değişik Tavan Türlerinde Asma Tavan Yapımı

İki çeşittir. Değişken mesafeli asma tavanlar ve asmolen döşeme altı tavanlardır. Değişken mesafeli tavanlar askı çubukları çelik dübeller üzerindeki L demirinin içinden geçirilerek asılır. Askı maşaları askı çubuklarına geçirilir. Daha sonra istenen yüksekliğe göre ayarlandıktan sonra askı çubukları yukarıya doğru kıvrılır. Asmolen döşemeye asma tavan yapmada dikkate edilecek tek bir nokta vardır. Çelik dübellerin kesinlikle […]

Alçıpan Derz Bandı Yapılması

Alçı levhaların vida ile montajı yapıldıktan sonra derzlere derz bandı (file) çekilir. Derz bandı; derz dolgusu alçısının alçı levhayı daha sağlam tutması ve kuruyunca çatlamaması için yapılır.

Asma Tavan Alçıpan Vidalama

Vidalama şarjlı matkap ya da devir ayarlı matkap ile yapılır. Vidalamada dikkat edilecek nokta, vida aralıkları 30 cm’i aşmamalıdır. Vidalama sırasında vida başlıkları alçı levha üzerine gömülecek şekilde yapılmalı; yalnız alçı levha üzerinde bulunan kartonun zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

Asma Tavan Alçıpan Kaplama

Alçı levhanın kaplamasının iki çeşidi vardır. Kaplama, duvarların birbirine dik olmasına ve birbirine dik olmayışına göre kaplama yapılır. Alçı levha kaplama uygulaması şöyledir: Duvarlar birbirine dikse, alçı levha Tali profillere dik açı yapacak şekilde duvar köşesine yanaştırılır. Alçı levhaların kısa olan kenarları Tali profillerin kanatlarını ortalamasına dikkat edilmelidir. Alçı levhalar profil eksenleri doğrultusunda Tali profillere […]

Asma Tavan Yalıtım Malzemesi

Asma tavan yalıtım malzemesi taş yünü ve cam yünüdür. Yapılacak olan asma tavanda yalıtım yapılması düşünülüyorsa, yalıtım malzemeleri alçı levha kaplanmasına başlamadan önce profillerin üzerine yerleştirilmelidir. Daha sonradan alçı levhaların üzerine yalıtım malzemelerini koymak zorlaşacağı için köşelere uzanmak zorlaşacaktır.

Asma Tavan Alçıpan Kesimi

Alçı levhaların kesiminde dikkat edilecek en önemli nokta, ölçünün alınmasıdır. Ölçü, kesilecek alçı levhanın monte edileceği yerde alınmalıdır. Kesme sırası şöyledir: Alçı levhanın ön yüzünde bulunan karton kısmın üzerine kalem ile kesilecek mesafe iki noktadan işaretlenir ve mastar yardımı ile tamamen kalemle çizilir ve maket bıçağı ile kesilir. Maket bıçağının kartonu tamamı ile kestiğine dikkat […]

Asma Tavan Tali Profillerin Sabitlenmesi

Tali profiller önceden askı çubuklarına askı maşaları aracılığıyla bağlanan Ana profillerin altına sabitlenir. Sabitlenme şekli: Tali profiller, Ana profillere dik doğrultuda tavan U profillerinin içine geçirilir. Tali profiller Ana profillere kesişme noktalarından iki adet klips yardımı kullanılarak sabitlenir.

Asma Tavan Tali Profillerin Konumu

Tali profillerin yerleştirilmesinde ilk Tali profilin yerleştirilmesi önemlidir. Mevcut duvardan ya da giydirme duvara uzaklığı en az 10 cm olmalıdır. Bu mesafenin aşılmamasına dikkat edilmelidir. Mesafe 10cm’den kısa tutulduğu zaman alçı levha montajı sırasında kullanılacak olan aletlerle vidalama yapmak zorlaşır. Mesafe 10 cm’den fazla olacak olursa daha sonra yapılan boya ya da dekorasyonlarda göze hoş […]

Asma Tavan Tali Profillerin Aralıkları

Tali profillerin aralıkları 50 cm olmalıdır. Bu mesafeyi kesinlikle geçmemek gerekir. Bunun nedeni ise altına monte edilecek olan alçı levhaları taşıyacak olmasıdır. Aradaki mesafe 50 cm’den büyük olursa alçı levhada sonradan sarkmalar olabilir.

Asma Tavan Ana Profillerin Ekleme Parçası

Yardımcı malzemeler tablosundan hatırlayacağımız gibi profil L boyları 3 m’dir. 3 m’yi geçen asma tavanlarda Ana profiller ekleme parçası ile birbirlerine eklenirler. Ekleme parçaları iki ana profilin kanallarınlar geçirilerek monte edilir. Ana profillerin beraber çalışmalarını sağlarlar: Ekleme parçalarının montajında dikkat edilecek diğer bir nokta ise ekleme noktalarının birbirlerinden şaşırtmalı yerlere monte edilmesi gerektiğidir. Bunun nedeni […]

Asma Tavan Ana Profillerin Takılması

Ana profillerin takılması iki çeşittir. Bunlar: T askı maşası kullanılmış ise, Ana profiller maşa dişlerinden direk geçirilerek takılır. C askı maşası kullanılmış ise Ana profil maşaya yaklaştırılır ve maşa Ana profile kilitlenene kadar döndürülür.

Asma Tavan Askı Maşalarının Takılması

Askı maşaları C profillerine rahatça geçmesi ve montaj esnasında zorluk çıkmaması için C profilleriyle aynı yöne bakacak şekilde takılmalıdır. Askı çubukları takılma esnasında üzerinde bulunan yaylarına basılır ve askı çubukları yay üzerinde bulunan deliklerden geçirilir:

Asma Tavan Askı Çubuklarının Takılması

Askı çubuklarının takılması işlemi, daha önceden monte edilen ve yerinde sağlamlanan çelik dübeller üzerinde bulunan L demirlerinin içinden geçirilerek asılır:

Asma Tavan Askı Çubuklarının Boyu

Askı çubuklarının boyu belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Malzeme analizinde askı çubuğu sayısı belirlenir. Askı çubukları, tavan ile U profilleri alt kotu arasında kalan mesafeden en az 4-5 cm, en fazla 7-8 cm kısa kesilir. (resme bakınız) Askı çubuklarının kesimi profil ya da demir makasıyla yapılır. Diğer bir seçenek ise askı çubukları kesilmez. Bu […]

Asma Tavan Çelik Dübellerin Sabitlenmesi

Daha Önceden belirlenmiş olan çelik dübel yerleri matkapla delinir. Matkapla delme işleminde seçilen matkap ucuna dikkat edilmelidir. Kullanılan matkap ucu dübelden bir numara küçük olmalıdır. Daha sonra dübeller çekiç ile deliklere çakılır ve altlarında bulunan somunlar uygun anahtar yardımı ile sıkılır.