Alçıpan Yer Döşeme Yapma İşlem Basamakları

Yüzey teşhisini yapınız Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçıpan yer döşemesinin ve asma kat yer döşemesinin nasıl bir döşemeye ve nasıl bir duvara montaj yapılacağını tespit ediniz. Döşeme (betonarme mi, ahşap mı, çelik mi) ve duvarın özelliğinin bilinmesi gerekir. Döşemede değişken yükseklikler var mı? Duvarda girinti çıkıntılar var mı, bunların tespitini yapınız. Kot ve […]

Asma Kata Uygulanan Alçıpan Yer Döşemesi Yapılması

Asma kata uygulanan yer döşemelerinin uygulaması asma tavan ile alçıpan yapımı ile benzerlik göstermektedir. Asma kata uygulanan alçıpan yer döşemesinde taşıyıcı sistemin hem altına hem üstüne alçıpan uygulaması yapılmaktadır. Ses ve ısıya karşı yüksek derecede yalıtım sağlar. Asma Kat Kotunun Belirlenmesi Asma kat kotu belirlenirken yapılacak olan asma kat döşemesinin yüksekliği asma katta istenen temiz […]

Alçıpan ile Yer Döşemesi Yapılması

Alçıpan (Alçı levha) ile yer döşemesi yapımında uyulması gereken en önemli kural alçı levha ile yer döşemesi yapma iş sırasıdır. Uygulamaya başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri kontrol eder ve el aletlerini hazırlarız. Çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederiz. Bakınız: ————————3.1.1. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Tanımı ————————3.1.2. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Çeşitleri ————————3.1.3. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Kullanıldığı Yerler […]

Asma Kata Uygulanan Yer Döşemesi Yapma İş Sırası

Asma kata uygulanan yer döşemesi yapma iş sırası aşağıdaki gibidir. 1- Asma kat kotunun belirlenmesi 2- Ahşap kirişlerin yerleştirilmesi 3- Asma kat tavan montajı 4- DU profillerin ahşap kirişlere montajı 5- Ses yalıtım bantlarının agraflara yerleştirilmesi 6- Alçı levhaların konstrüksiyon üzerine montajı 7- Ses yalıtım bantlarının kiriş üst kısmına yapıştırılması

Alçıpan İle Tesviye Betonu Atılmış Döşeme Üzerine Yer Döşemesi Yapma İş Sırası

Tesviye betonu atılmış döşeme üzerine yer döşeme yapılması ikiye ayrılmaktadır. 1.Tesviye betonunun üzerine direk uygulanması. 2.Isı – ses izolasyonunun yüksek olması istenen döşemelerde tesviye betonun üzerine bims serilmesi ve üzerine alçı levha yer döşemesi yapılmasına göre değişir. Tesviye Betonu Üzerine Yer Döşemesi Yapma İş Sırası Tesviye betonu atılmış döşemenin üzerine direk uygulama yapılır. İş sırası […]

Alçıpan ile Yer Döşemesi Yapmada İş Sırası

Alçı levha ile yer döşemesi yapmada belirli bir iş sırasına uymak zorundayız. Alçı levha ile yer döşemesi yapımı birbirini takip eden iş sıralarından oluşmaktadır. Alçı levha yer döşemesinin değişik uygulama şekilleri olduğu için iş sıraları da değişiklik göstermektedir. Bakınız: Alçıpan Duvar Giydirme İşlem Basamakları

Alçıpan İle Yer Döşeme Yapma Kuralları

Alçıpan ile yer döşeme yapma kuralları öncelikle yer döşeme yapacağımız yere hangi çeşit alçıpan kullanacağımızın tespitidir. Asma kata alçıpan ile yer döşemesi yapacaksak değişik özelliklerde alçıpan seçimi yapabiliriz. Metal iskeletin alt kısmında kalan asma tavan görünümünde olacak yere, normal asma tavanda kullanılan alçıpan, üst kısmında kalacak kısmına ise, yer döşemesi alçıpansı seçimi yapabiliriz. Piyasada üç […]

Alçıpan Yer Döşeme Yapma Kullanıldığı Yerler

Alçı levha yer döşemeleri hafif olmaları, darbeye ve yüke dayanıklı olmaları, tesviyesi bims ile yapıldığında özellikle çok yüksek ısı ve ses yalıtımı sağladığı için bir çok alanda kullanılmaktadır. Bunlar: Döşemeye Uygulanan Alçı Levha Yer Döşemesi Yapının her türlüsünde kullanılırlar bunlardan bir kısmını sayarsak: 1- Konutlar 2- Ofis ve yönetim binaları 3- İş ve alışveriş merkezleri […]

Alçıpan Yer Döşeme Yapma Tanımı

Yapıda mevcut bulunan tesviye betonun atılmış veya bims ile tesviye edilmiş döşemenin üzerine veya asma katlarda alçı levha ile yapılan yer döşemesine denir: Tesviye betonu üzerine alçıpan: Bims üzerine alçıpan: Asma kat alçıpan yer döşemesi:

Alçıpan Duvar Giydirme İşlem Basamakları

Yüzey teşhisi yapınız Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçı levha ile giydirme duvarın nasıl bir duvara montaj yapılacağını tespit ediniz. Duvar tuğla mı, gazbeton mu, betonarme mi, ahşap bir duvar mı? Duvar yüzeyinde girinti çıkıntılar var mı? Bunların tespitini yapınız. Kot ve ölçüyü alınız Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçı levha giydirme duvarın […]

Alçıpan ile Yapıştırma Giydirme Duvar Yapımı

Maliyeti metal iskeletli giydirme duvara göre daha ucuzdur. Kullanım alanı daha azdır. Dekoratif olmayan düz duvarlarda daha çok tercih edilir. Duvarın Kotunun ve Düzgünlüğünün Kontrolü Kot alınırken dikkat edilecek noktalar şunlardır: 1- Giydirme duvarın konumu belirlenir. 2- Yapıştırma alçısının öbeklerinin kalınlığı göz önüne alınarak giydirme duvarın bitiş hattı boyalı çırpı ipi ile döşemeye işaretlenir. 3- […]

Alçıpan ile Metal İskeletli Giydirme Duvar Yapımı

Maliyetinin, yapıştırma alçısı ile olan montaja göre daha fazla olmasına rağmen yapılan işin düzgünü ve giydirme esnasında ısı ve sese karşı iyi derecede yalıtım yapılabildiği için tercih edilir. Alçıpan Duvarın Kotunun ve Düzgünlüğünün Kontrolü Kot alınırken dikkat edilecek noktalar şunlardır: 1- Giydirme duvarın konumu belirlenir. 2- U profillerinin sabitleneceği hat, alçıpanların kalınlıkları da göz önüne […]

Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapılması

Alçıpan ile giydirme duvar yapımında uyulması gereken en önemli kural alçı levha ile giydirme duvarın nasıl yapılacağı ve metal iskelet veya alçı ile yapıştırılma yapılıyorsa iş sıralarına uymaktır. İki uygulama çeşidi de birbirinden tamamen farklı olduğu için bu konuya çok dikkat etmek gerekir. Uygulamaya başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri, malzeme analiz listesi çıkararak tespit ederiz ve […]

Alçıpan İle Giydirme Duvar Yapma Alçı İle Yapıştırma İş Sırası

Alçı levha ile alçı ile yapıştırma giydirme duvar yapma iş sırası aşağıda verilmiştir. Alçı ile yapıştırma giydirme duvarın kotunun ve düzgünlüğünün kontrolü Islak hacimde çalışılıyorsa kontrolü Yapıştırma alçısının hazırlanması Alçı levhaların kesimi Yapıştırma alçısı ile alçı levha üzerine öbekleme yapılması Alçı levhaların yerleştirilmesi Ses yalıtımı bandının yerleştirilmesi Üst üste gelen alçı levhaların yerleştirilmesi Yukarıda verilen […]

Alçıpan ile Giydirme Duvar Yapma Metal İskeletli İş Sırası

Alçı levha ile metal iskeletli giydirme duvar yapma iş sırası aşağıda verilmiştir. Metal iskeletli giydirme duvarın kotunun ve düzgünlüğünün kontrolü Profillerin hazırlanması U profillerinin sabitlenmesi Agrafların sabitlenmesi Tesisat işleri ve yalıtım Alçı levhaların kesimi Alçı levha kaplama Vidalama Pencere kasalarının kenarları Yukarıda verilen maddeler iş sırasına göre verilmiştir. İş sırası değişiklikler yapıldığı zaman montaj esnasında […]

Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapmada İş Sırası

Alçı levha ile giydirme duvar yapmada belirli bir iş sırasına uymak zorundayız. Alçı levha ile giydirme duvar yapımı bir birini takip eden iş sıralarından oluşmaktadır. Metal iskeletli giydirme duvarlarda U profili yerleştirmeden C profilini yerleştiremeyiz. Duvardan tesisat geçirilecek ise metal iskeletli ve alçı yapıştırmalı giydirme duvarda tesisat geçirilmeden alçı levha montajını yapamayız. Yukarıda saydığımız bazı […]