Temel donatısı

Temel donatıları kalıp içinde bağlanır. Düz, pilye, kolon filizi ve etriyeler hazırlanır.
Düz donatılar ölçüsünde kesilir ve ucuna 90 derece kanca yapılır. Pilyeleri proje ölçüsünde ve kolon filizleri temel donatısı tamamlandıktan sonra bağlanır. Yere serili donatıların pas payları zemin durumuna bağlı olarak 2–5 cm olarak bırakılır.

Temel donatıları döşenmeden önce tabana beton dökülür.

Temelde önce akslar belirlenir. Sonra kalıp yapılarak temel donatısına başlanır.
Temel düz donatıları hazırlanır.

Bu donatılar her iki yönde yere serilir. Kancaları üste doğru kesişme yerlerinden
tel ile bağlanır.

Pilye donatıları ve kolon filizleri hazırlanır.
Pilyeler proje ölçüsünde alttaki donatı üzerine bağlanır.
Akslara uygun kolon filizleri, kancalarından tabandaki donatı üstüne bağlanır.

Deprem hatılları demirci sehpasında hazırlanır.
Deprem hatılları kolon filizlerine geçirilir ve tel ile bağlanır.

Radye temellerde farklı olarak etriye ve pilye donatıları sırasıyla bağlanır.