Alçıpan ile Tesviye Betonu Atılmış Yer Döşemesi Yapılması

1 2 3 4Yazının Tamamı

alçıpan ile tesviye betonu atılmış yer döşemesi uygulaması iki çeşittir. Uygulamaları birbirine benzese de farklı yapılır.

Tesviye Betonu Üzerine Direk Yer Döşemesi Yapılması
Tesviyesi düzgün yapılmış döşemenin üzerine yapılır. İşlem sırasına uyulmalıdır.

Zemin Kotunun Belirlenmesi

Zemin kotu belirlenmesi iki çeşittir. Yer döşemesi yapılacak olan alan çok geniş ve su terazisi ile ölçü almak çok zor ise nivo aleti kurularak zemin kotu ölçülür. Su terazisi ile ölçü alınabilecek yerlerde su terazisi ile kot belirlenir. Kot belirlenirken duvar üzerinde yerdenyaklaşık olarak 1 m yüksekliğe bir işaret konur ve bu işaret su terazisi veya nivo ile bütün duvar köşelerine taşınır. Daha sonra metre yardımı ile aşağıya doğru taşınır. Ve zemin kotu belirlenir.

Zemin Üstünü Tesviyesi

Zemin kotu kontrol edilip belirlendikten sonra döşeme üzerine tesviye yapılmamış ise zemin tesviye betonu ile tesviye edilir. Tesviye yapılmış ve düzgün değilse zemin yeniden tesviye edilir. Tesviye yapılırken önceden bilinmesi gereken zeminde eğim olup olmadığıdır. Zeminde eğim varsa eğimin ne kadar olacağı ve hangi yöne olacağının bilinmesi gerekir.

Zemine Yapı Folyosu Serilmesi

Tesviye betonu atılmış ve düzgünlüğü kontrol edilmiş döşemenin üzerine alçıpanlar yerleştirilmeden önce döşemenin bütün yüzeyine yapı folyosu serilir. Yapı folyosu tesviye malzemesi ile alçıpan arasında bir birleştirici ve malzemelerin değişik özellikte olmasından dolayı ayrı ayrı çalışarak olabilecek malzeme deformasyonlarını ortadan kaldırır. İsteniyorsa döşeme kenarlarına yalıtım şeridi çekilir:

1 2 3 4Yazının Tamamı

11 of 4