Planlama ve Planlama Teknikleri: yönetici açısından serimlerle planlama

 1. Yönetimde kolayca işbölümü yapılabilir. Yetki devri, koordinasyon, daha kolay yapılabilir.
 2. Benzer işlerde benzer planlar yapılır. Bu da planlamayı sistematik
 3. Yöneticinin ilgilendiği işlemleri başlama, bitiş, işgücü ve masraf
 4. Süre, masraf akışı, işgücü, ekipman, hammadde gibi verilerin
 5. Hiyerarşinin her düzeyinde sorumlulukları belirlemek olanağı vardır. Bu sorumluluklar serimde departmanlara göre ayrı renklerde gösterilebilir.
 6. Diğer planlama çalışmalarına göre serimlerle planlama daha az kuramsal, daha çok uygulamaya yöneliktir.
 7. Periyodik izleme raporları ile yatırım, kaynak, (işgücü, ekipman, malzeme, para, v.s.). süre, masraf, ara hedefler yönünden sistematik olarak denetlenir ve normal sapmalarda gerekli düzeltici önlemler alınır.
 8. Yönetici, kaynak kullanımı yönünden şu kolaylıkları sağlayabilir;
  – Bolluklu işlemlerdeki kaynaklar, kritik işlemlere aktarılabilir. Bunun için de kaynakların kullanım esnekliği araştırılmalıdır.
  – Değişik yatırımlarda ortak kaynak kullanımını planlama olanağı verir
  – İşlemlerin fiziki özelliklerini daha ayrıntılı araştırma gereğini doğurur. İş akışı analizine ve yöntem değişimine ortam hazırlar.
  Bütün bunların yanında;

  • Serimle planlama tekniklerinin yalnızca araç olup amaç olmadığı,
  • Giderlerin zamanla değişimi önemli olduğundan ayrı ve hassas bir hesabı gerektirdiği,
  • Bu tekniklerin ve yöntemlerin hiçbir zaman kendi uygulayıcısından daha iyi olamayacağı,
  • Yeniliklere karşı uygulayıcılar tarafından her zaman tepki gösterileceği unutulmamalıdır.

verileri önceden değiştirmek olanağı vardır.