Yapı Yönetiminin İnşaat Sektöründeki yeri ve önemi

Mühendislik Ekonomisi

 1. Masraf kavramı nedir?
 2. Kontrol nasıl yapılır?
 3. Bütçe
 4. Gelir Tablosu
 5. Bilanço
 6. Fon akışı
 7. Yatırım Planlaması
 • Kısa vadeli planlama
 • Orta vadeli planlama
 • Uzun vadeli planlama
 • Finans kaynaklarının maliyeti
 • Karlılık (fizibilitesi)
 • Başa baş analizi
 • İş yeri Düzenlemesi

Özel Şantiyeler

 1. Liman
 2. Baraj
 3. Demiryolu, yol
 4. Tünel
 5. Köprü
 6. Kanalizasyon
 7. Hava Meydanı

Yasal Durum:

 1. İmar Yasası ve mevzuatı
 2. İhale Yasası (Kamu kuruluşları açısından)
 3. Arsa seçimi ve teminş
 4. Proje yapımı ve yatırımı gerçekleştirecek oranların belirlenmesi
 5. Sözleşme yapımı
 6. Sözlelşmenin uygulanması:  Mali işler ve Hukuki işler
 7. İşin bitimi