Yamaç viyadüğü ve dayanma duvarı şantiyeleri

Düzgün olmayan arazide depolar yamaca kurulur. Depodan aşağıdaki yapının arkasına tahtadan yapılmış oluklar uzatılır, malzeme bu oluklardan aşağıya kaydırılır. Yalnız, tahta olukların malzeme yükü altında kırılmalarını önlemek için üst ucu yamaca, alt ucu yapının kenarına mesnetlenmiş kafes kiriş veya iki direkten oluşan gergili kirişe oturtulur;