Uygulama programı

Teknik bakımdan en uygun sürede tamamlanacağı düşünülen çözüm için projeyi etkileyen başka etkenlerin durumu da kombine edilerek (birleştirilerek) bir uygulama programı hazırlanır. Çok üniteli büyük projelerde uygulama programı hazırlamak da zordur. Bu nedenle işi basit ve grafik düzeylerde, daha anlaşılır biçimde çözmek için CPM, PERT, Kutu Diyagramı, Denge ve Devre Diyagramları gibi geçerli ve teknik yöntemler kullanmak ve bilgisayar desteğinden yararlanmak daima uygun olmaktadır.