Yapıda Ön Etütler Tip araştırması

Projede amaca uygun yapı tipleri araştırılır.
Bina ahşap mı, kerpiç mi, yığma mı yoksa çelik konstrüksiyon mu olacaktır? Eğer baraj inşa edilecekse, kullanılabilecek malzeme ve sağlanabilecek güvenlik göz önünde tutularak zonlu veya homojen toprak,
kaya, dolgu, beton ağırlık, kemer yada payandalı tipten hangisinin uygun olacağı araştırılır.