Şose asfalt kaplama ve bakım şantiyeleri

Bu şantiyelerin şehirde bir merkez bürosu ve ambarı bulunur. Burada kaplama malzemesi ambarı, makine yedek parçaları ambarı, proje servisi ve muhasebe servisi gibi bölümler bulunur. Bu merkez, işbaşı şantiyesini destekleyen taş ocağı işletmesi, taş kırma ve eleme servisi ayrıca asfalt betonu yapma servisi vardır. Bundan başka, sıcak betonu taşıma servisi bulunur. Taşıma araçlarının bakımı merkez atölyesinde yapılır. Son olarak da asfalt dökme ve silindirleme servisi vardır. Fakat genellikle bu servis ana servise bağlıdır.