Şantiyeye gitmeden önce yapılacak işler

  • Proje, sözleşme, şartname ve diğer belgelerin alınması: Şantiye ve kontrolluğunuz altındaki işe at tüm projelerin (boykesit, enkesit, plan, sanat yapıları projeleri, planlama, Biruckner Epürü v.b.) sözleşme ve ekleri, şartnameleri (B.İ.G.Ş., Y.İ.G.Ş., B.İ.K.Y., İ.Y., M.K.Y. ve diğerleri), basılı yayını (emanet inşaatlarda, 1.nci keşif özet, emanet inşaat komisyon kararı, fiyat analizleri, birim fiyatlar v.b.) almak.
  • Şantiye personelinin tespiti ve bunlara ait listelerin alınması: Şantiyeniz veya kontrol işinizle ilgili personelin isimlerini, görevlerini ve gündeliklerini bir liste halinde hazırlayınız.
  • Şantiyeye gerekli tüm alet, ekipman ve malzemenin hazırlatılması ve gönderilmesi: Şantiyenizle ilgili olarak size ayrılmış makineler, malzemeyi (çimento, demir, kereste v.s.) ve diğer donatıyı (nivo, takeometre, yatak, yemek takımı v.s.), akaryakıt miktarlarını öğreniniz. Ayrıca kendiniz şantiye için gerekli malzeme, makine, akaryakıt v.s.yi hesap edip size ayrılan miktarla hesapladığınız arasındaki farkı bulun ve durumu üst organlara iletin.
  • Şantiyede kullanılacak basılı kağıt, kırtasiye ve formların sağlanması: Bu konuda gerekl olanlar;
  • Kontrol işlerinde: Rölöve defteri, yeşil defter, ataşman defteri, hakediş raporu, yeni fiyat tutanağı, geçici kabul tutanakları, kayıt defteri, kesin metraj cetveli, kesin hesap cetveli, bol miktarda dosya ve klasör
  • Emanet işlerde veya yüklenimlerde: İşçi puantaj kartı, işçi karnesi, işçi çizelgesi, işçi bordrosu, makine puantaj kartı, kayıt defteri, enkesit defteri, rölöve, ataşman ve yeşil defterler, ambar kartı, makine kontrol kartı, aylık ilerleme raporu, çizim gereçleri, (gönyeler, pergel, T cetvel, dubl-desimetre), kübaj cetveli, not defteri, nüfus kaydı örneği, yeterince kağıt, kalem, mürekkep, dosya ve klasörler.
  • Şantiye için gerekli demirbaş malzemenin temin edilmesi ve gönderilmesi: Şantiyeye gerektiği kadar masa, dolap, ranza, karyola, çadır, v.s. nin merkez ambarlarından veya piyasadan temin edilmesi gereklidir.