Şantiye kurulmasında dikkat edilecek hususlar

Depo yerleri, yapının büyüklük ve biçimine, depo yerinin durumuna, eğimine, şantiyede kullanılacak makine ve gereçlere bağlıdır. Depoların yapımı için başlıca prensipler şunlardır:

 • Düzeltme ve temizleme: Kazıdan çıkan toprak yapı yerinin düzeltilmesi ve rampaların yapılmasında kullanılır; fazlası işyerinden uzaklaştırılır
 • Kum depoları: Harç yapılan yere yakın ve yanına ulaşılması kolay yerde olmalıdır.
 • Çakıl depoları: Bunlar, betoniyerin yakınında yere veya bir huni içerisine depo edilmelidir
 • Yağlı kireç çukuru: Harç yapılan yerin yanına yapılır
 • Taş ve tuğla depoları: Elevatör kulesi varsa bunun yanında, eğik yapı iskelesi kullanılacaksa bu iskeleye en yakın yerde yapılır
 • Çimento: Betoniyer yakınında bir barakaya veya çadıra depo edilir
 • İskele, kemer ve kalıp şablonları: Bunlar kereste biçme yerine ve marangozhaneye yakın bir yere depo edilir
 • Çivi, bulon, etriye: Bunlar aynı ambarlarda barındırılırsa demir malzeme için ayrı, cam, çini, fayans gibi malzeme için ayrı ve boyalar için ayrı bölümü olan bir ambar kullanılır
 • Betonarme demirler: Demir bükme tezgahına yakın bir yere depolanır
 • Doğramalar: Doğrama bina içinde yapılmış veya hazır alınmışsa bina içinde bir yere, şantiyede yapılacaksa kereste deposuna yakın bir yerde üretilir ve yine bina içinde depolanır
 • Sıcak demir işleri: Kerestelerden, doğramalardan, patlayıcı madde deposundan uzak bir yerde yapılmalıdır. Soğuk demircilik işleri ise ekonomi şartları gözetilerek uygun bir yerde yapılır
 • Park: Makineler ve büyük araçlar için park yapılır. Ufak araçlar ve aletler ambarlarda saklanabilir