Ray döşeme şantiyeleri

Demiryolu inşaatı şantiyelerinin bir alt şantiyesi olarak birincisi merkez, ikincisi de işbaşı olmak üzere bunların da iki örgütü vardır. Merkez örgütü, işe ait hesapları yapar, gereken ray, travers, cebire, makas gibi malzeme gereksinimini bulur, satın alır ve işbaşına yakın bir istasyonda depo eder. İşbaşı örgütü ise teslim aldığı hattın aplikasyonunu yapar, eksenini tespit eder, teslim aldığı nivelman röperlerine göre balast kazıklarını diker. Ayrıca merkezden gönderilen malzemeyi teslim alır ve bunları cinslerine göre depolar. Hergün yapılacak işi tespit edip bu işin gereğine göre idareden iş katarı ister. İş katarına ayrı ayrı vagonlarda olmak üzere sırasıyla ve lokomotifin arkasından başlamak üzere şu malzemeleri yerleştirir. Lokomotif, katarı geriden iterek götürür. Katarın sırası şöyledir:

  1. Lokomotif
  2. Furgon ve aletler
  3. Kantin
  4. İşçiler
  5. Küçük malzeme
  6. Kısa ray
  7. Uzun ray
  8. Makas
  9. Makas Traversi
  10. Travers