Planlama ve Planlama Teknikleri: planlamanın özellikleri

  1. Planlama bir seçim ve tercih sürecidir.
  2. Plan bir kararlar toplamıdır.
  3. Plan geleceğe yöneliktir. Amaca ulaşmak için bir süre gereklidir.
  4. Planlamada ileriyi doğru görmenin önemi fazladır.
  5. Plan bilinçli bir seçim sürecidir.
  6. Planlama yönetimin belirleyici veya yasalaştırıcı nitelikte işlevidir.