Planlama sonucu ortaya çıkan yapı gereksinimleri

Gereksinimlerin bir bölümü de bir konunun planlanması sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Buradaki söz konusu planlama periyodik yapılan bir ülke kalkınma planı olabileceği gibi çok sınırlı bir amacın planlaması da olabilir.