Planlama ve Planlama Teknikleri: planın yararları

  1. Zaman ve emek savrukluğunu azaltır.
  2. Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir.
  3. Uyumlu çalışma olanağı sağlar.
  4. Çabaların amaca uygunluğunun denetlenmesine ortam sağlar,
  5. Olumsuz etkenler önceden görülüp önlem alınabilir.
  6. Rasyonel kural ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur.
  7. Yetki devrini kolaylaştırır.
  8. Denetimin standartlaşmasına katkı sağlar.