Planlama ve Planlama Teknikleri: planın sakıncaları

  1. Gerekli işgücü ve araçlar kaliteli ve pahalıdır.
  2. Amaçlardan çok dilek ve istekleri içerir.
  3. Kişiyi bir ölçüde gelecekte yaşatır ve bugünü unutturur.
  4. Uygulayıcıların girişim gücünü azaltır.
  5. Getirdiği yeni düzene direnmeler olur.
  6. Yeterli hız ve doğrultuda yapılamayan planların amaca ulaşması güçleşir.
  7. Planın kapsadığı süre ve ayrıntı derecesi çeşitli olup sakıncalar doğurabilir.