PERT Seçenekli Değerlendirme Yöntemi Program Evaluation and Review Technique

1 2Yazının Tamamı

Kritik yörünge (CPM) ile programlamada, serimin tüm işlemlerinin sürelerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bazı yatırımlarda, serimin bazı işlemlerinin süreleri tam olarak bilinemez. Eğer süresi belirsiz olan bu işlemler kritik yörünge üzerinde değilse ve bulunduğu düğüm noktalarında büyük bolluklar varsa, gene kritik yörünge metodu ile programlama yapılabilir. Ancak iş programında zorlamalar, kapasite dengelemesi ve maliyet hesabı gibi irdemeleri yapılamaz.
Eğer işlem süreleri belli olmayan işlemler kritik yörünge üzerinde ise, artık yatırımın tamamlanma süresinin bile tayini mümkün değildir. Bu hallerde yatırımların planlanması PERT metodu ile yapılmalıdır. Çünkü bu metotta belirsiz süreler, ihtimaller hesabına göre, hesaplanabilmekte ayrıca düğüm noktaları ile yatırımın toplam süresinin programa göre yüzde kaç ihtimalle tamamlanabileceği de bulunabilmektedir. Bu metot uzun zamanlı, elemanları süre ve iş bakımından pek çok şartlara bağlı olan karışık yatırımlarda çok kullanılmaktadır.
PERT metodu, süreleri tam bilinemeyen işlemlerin programda göz önüne alınmasını sağladığından kapsamı, kritik yörünge metoduna nazaran daha geniştir. Kritik yörünge (CPM), PERT metodunun özel hallerinden biridir.

PERT seriminde her işleme ait olası en erken ve en geç gerçekleşme süreleri (ta , tb)
normal gerçekleşme süresi işlem ayrıtları üzerinde verilir. Serimin işlemlerinin tamamlanma süreleri (te), varyansları (Vte) ve standart sapmaları (σte) yukarıda verilen formüllerle hesaplanır.
Serimin programlanan zamanda tamamlanma olasılığı (P), yine yukarıda verilen Ts formülünden ve ilgili değerler yerine yazılıp Z değeri çekilerek, normal dağılım tablosundan da bu P değeri okunarak belirlenir.

TABLO 1.5) STANDART NORMAL DAĞILIM ALTINDAKİ ALAN (Olasılık Tablosu)

1 2Yazının Tamamı

11 of 2