Personel eğitimi

Bir yönetici, personel eğitimiyle ilgili olarak şunları yapmalıdır:

  • Ünitede çalışacak personelin seçimi için gerekli yetenekleri belirlemek
  • Ünite içinde disiplin kurmak, personeli çalışmalarından sorumlu tutmak, personeli tayin etmek, gerekirse işten çıkarmak, terfi gibi işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak
  • Çalışmaların daha iyi yürütülmesini sağlamak için zaman zaman personelden teklifler istemek ve bu teklifleri olumlu bir tutumla karşılamak
  • Personelin işten memnuniyetini arttıracak, moralini yükseltecek ve onları işe bağlayacak önlemler almak
  • Anlaşmazlıkların zamanında ve adil bir şekilde çözümlenmesini sağlamak
  • Personelin davranış, bilgi ve deneyimini geliştirici önlemler alınmasını sağlamak
  • Personele kurum politikası ve planı hakkında bilgi vermek, kendi sorumluluklarının neler olduğunu açıklamak
  • Sık sık personelle fikir alışverişinde bulunmak
  • Ünitede çalışanların hepsine haklı ve eşit işlemler yapmak ve onları çalışmaya teşvik etmek
  • Personelden herhangi birinin yokluğunda işlerin aksamaması için her duruma ait görevin bir başkasına öğretilmesini sağlamak.