Yapıda Ön Etütler olanakların araştırılması

Ön etüt ve olanak araştırmasına, projeye bir sahip, bir izleyici bulmakla başlanır. Projenin büyüklük ve önemine göre bu sahip yada izleyici tek bir kimse de olabilir, ancak çoğunlukla bir kadro yada kuruluştan oluşur. Bu araştırmada,“söz konusu projeye kim sahip olacak, yürütmek ve sonuçlandırmak için kim görev ve yetki alacak” sorularının yanıtları aranır. Her projede, yetkiler başlangıçta kesin olarak belirlenmiş bir sorumlunun yapılacak işe sahip olması, yanlışlıkları, gereksiz zaman ve para kayıplarını, teknisyenlerin gereksiz çekişmelerle yok olacak zamanlarını önlemek ve kayıpları azaltmak bakımından zorunludur. Diğer bir açıdan olanak araştırması, projenin yapılması ve işletilmesi için gereken potansiyel kaynaklar ile hammaddelerin envanteri olmasıdır. Örneğin konu bir hidroelektrik santral ise, gücü sağlayacak akarsuyun düşünülen bölgedeki potansiyel gücü yani kullanılmamış düşü yüksekliğinin ve güvenilir akımların potansiyel kaynaklarını bulmak v.s. örnek gösterilebilir.