Menfez şantiyeleri

Bu şantiyeler küçük olup, arazi ve yol durumuna göre malzeme depoları köprü ekseninin iki yan tarafına da kurulur (Şekil 2.6). Çimento, kereste ve ekipman çadırları bir tarafa alınır. Diğer tarafta ise taş, kum, çakıl depolarıyla betoniyer veya harman bulunmaktadır.