Koordinasyon ve kontrol

Koordinasyon, bir kuruluşun işlemesini kolaylaştıracak şekilde bütün çalışmaların uyumlan- dırılmasıdır. Diğer bir deyimle her çalışan bölümün parasal ve sosyal bünyesine kendisinden beklenen iş emin ve az giderle yapabilecek en uygun ölçüler verebilmektir. Koordinasyonun bulunduğu bir kurumda her şube ya da bölüm, diğer şubelerle beraber işi yürütür. Her kısım, hem kendisinin yapacağı hem de diğer kısımların yapacağı işlerdeki payının ne olacağını bilir. Çeşitli servislerin hazırladıkları iş programları, kurumun ana hedefine uygun olur.
Kontrol ise, her işin yapılan programa, verilen emirlere, kabul edilen prensiplere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini yoklamak demektir. Amaç, yapılan hataları, yanlışlıkları ortaya çıkarıp onları düzeltmek ve bir kez daha tekrarlanmalarına olanak vermemektir. Kontrolün etkili olabilmesi için uygun zamanda yapılması ve ceza uygulaması bulunması gerekir. İdari, ticari, teknik, mali ve emniyet konularında kontrol gereklidir.