Kooperatif inşaatı şantiyeleri

Bu tip inşaatlarda binaların kapı, pencere, parmaklık, çatı, döşeme, merdiven v.s.leri standardize edilmiş olduğundan bunlar için toplu yapım tesisleri kurulur. Bu şekilde ekonomi sağlanmış olur. Bu binalardaki beton işlerini de ekonomik olarak yapmak ve iyi bir kontrol sağlamak için bir beton yapım merkezi kurulur ve yapılan beton binalara hazır olarak iletilir. Bu beton yapım merkezi, çimento ambarı, kum ve çakıl depoları, betoniyer tesisleri ve biriket-tuğla yığınlarıyla bir araya toplanarak kombine bir işletme üntesi şeklinde kurulur. Sonra kereste ambarı, iskele-kalıp atölyesi de buna eklenerek ikinci bir işletme ünitesi elde edilir. Üçüncü işletme ünitesi ise malzeme ambarı, demir ambarı, demir bükme ve hazırlama atölyesinden oluşur. Dördüncü ünite garaj, taşıt parkı, demir atölyesi ile oluşturulur. Şantiye şefi, büro binası, ufak makine ve alet ambarı bir arada bulunur. Şantiye içi taşıma işlerinde damper ya da kamyonet kullanılır. Bu tip şantiyelerde, şehre yakınlığından dolayı genellikle elektrik enerjisi kullanılır.

 1. İnşaat malzemesi ambarı
 2. Şantiye binası
 3. Çimento ambarı
 4. İşletme gereçleri ve makine ambarı
 5. Betoniyerler
 6. Biriket
 7. Kum ve çakıl deposu
 8. Tuğla deposu
 9. Kereste deposu
 10. Marangozluk atölye
 11. Kalıp ve iskele yeri
 12. Kalıp ve iskele parkı
 13. Demir işleme yer
 14. Demir parkı
 15. Demir ambarı
 16. Sıcak ve soğuk demir, atölyesi
 17. Tamir atölyesi
 18. Makine parkı
 19. Taşıt parkı
 20. Garaj
 21. Akaryakıt tankı