Kısa tünel şantiyesi

Uzunluğu 600 m.den küçük tünellere kısa tünel denir. Bu çeşit tünellerde başlıca özellik vantilasyon dayanımının bulunmamasıdır. Bu tünellerde insan gücü kullanılır. Fakat makine yönünden yeterli firmalar kompresör ve elektrojen grupları kullanırlar. Bu tesisler, lastik tekerlekli şasiler üzerine bindirilirler. Çimento, malzeme ve kereste için bir ambar kurulur, küçük bir demir ve ahşap atölyesi vardır. Mühendis ve personel lojman ve büroları için barakalar yapılır. Patlayıcı madde deposu uzak bir yere kurulur. İşçiler için çadırlar ve bakkal bulunmalıdır. Burada malzeme taşımak için dekovilden yararlanılır. Dekovil tünel içine tek hatlı olarak girer, tünel dışında ise bu hatlar makaslar yardımıyla ikiye çıkartılır. Hatlardan biri malzemeyi dökmek için depoya, diğeri ise tünel içine malzeme taşımaya ayrılmıştır. Taşıma hattının sonradan iki hatta çıkartılması dekovillerin manevrasını sağlamak içindir.