Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları

  1. paranın zaman değeri ve eşdeğerliliği
  2. bugünkü değer (şimdiki değer) yöntemi
  3. dönem sonu değerleri yöntemi
  4. birim gider, düzenli yıllık gider ve faydalar
  5. faydalar
  6. ekonomik karşılaştırma yöntemler
  7. ekonomik analizlerin sonuçları