Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: ekonomik karşılaştırma yöntemler

Projenin yeri, tipi, boyutları incelenerek, alternatiflerin ekonomik karşılaştırmaları yapılır ve en ekonomik olan çözüm aranır. Genellikle seçilen en ekonomik çözüm, projenin çözümü ya da formülasyonu olur, ama bazı durumlarda maliyet, kredi koşulları, güven, arsa sınırlamaları, sosyoekonomik koşullar en ekonomik olmayan çözümleri de gerektirebilmektedir.
Ekonomik karşılaştırmalar için üç yöntem kullanılmaktadır:

  1. Yıllık Giderlerin Karşılaştırılması:Projenin alternatifleri değiştikçe faydalar sabit kalıyorsa bu durumda yıllık giderler karşılaştırılır. En az yıllık gidere sahip alternatif, en ekonomiktir.
  2. Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması: Bu yöntem, alternatif proje boyutlarının değişik olması halinde, faydaların değerlendirilmelerinin zor olduğu durumlarda kullanılır. Alternatife ait yıllık gider üretim miktarına bölünerek üretim maliyeti elde edilir. (Kwh. enerji maliyeti, barajda rezerve edilen suyun maliyeti v.b.)
  3. Yıllık Fayda ve Giderlerin Karşılaştırılması: Eğer projenin alternatiflerinin maliyet ve faydaları karşılıklı olarak değişiyorsa, bu alternatiflerin karşılaştırılması ve ekonomik yatırım limitlerinin elde edilebilmesi için yıllık giderlerle, yıllık faydalar karşılaştırılır.

1 ve 4 noktalarında yıllık giderler = yıllık faydalardır.,
Bu noktalara ekonomik limitler denir.,
2 noktası en büyük (fayda/gider) oranını, diğer bir deyişle rantabiliteyi verir.,
3 noktası ise fayda-gider farkının en büyük olduğu noktadır ve proje kaynaklarının ekonomik olanını verir. Bu noktanın üzerinde seçilen bir noktada çözüm bu noktaya göre (artan faydası < artan
gideri) olan noktadır.