Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: ekonomik analizlerin sonuçları

Proje tek bir ünite ya da tesisten oluşuyorsa, ekonomik analizlerden sonra ekonomik limitler içerisinde diğer etkenlerin en iyi biçimde uyuştuğu alternatif, proje çözümü ya da formülasyonu olarak karşımıza çıkar. Diğer etkenlerin önemli olmadığı durumlarda fayda/gider oranının en büyük olduğu 3 nolu noktaya göre proje boyutlandırması yapılmalıdır. Her zaman proje çözümlemeleri için yalnızca ekonomik karşılaştırmalar yeterli olmaz. Özellikle sosyoekonomik etkenlerin ağırlıklı olduğu projelerde 4 nolu noktaya kadar (üst ekonomik limite kadar) yatırım yapılabilir. Sonuç olarak bir projenin ekonomik yönden sağlamlığını sağlamak için şu iki koşul yerine gelmiş olmalıdır.

  • Projenin her ünitesinin faydası, en az bu ünite için harcanacak giderler kadar olmalıdır.
  • Projenin her ünite ve alternatifi incelenmeli, ekonomi dışındaki diğer etkenler karşısında çözümün diğerlerine nazaran daha ekonomik olduğundan emin olunmalıdır.