Dövme ve yumuşak beton-Plastik kıvamlı beton

JAPON ARABASIYLA BETON DÖKME

Arabanın hacmi 100-300 lt.dir. Şantiye içinde kolaylıkla sürebilmek için kalastan yapılmış bir yol oluşturulur. Yolun eni yaklaşık olarak 1 m. olur. Ayrıca yapının etrafını bir geçiş yoluyla çevrelemek kolaylık sağlar.

ÇEVRE DEKOVİLİYLE BETON DÖKME

Yapının etrafına dekovil hattı döşenir. Köşelere plakturnan konulur. Betonu temellere kaydırmak için uygun yerlerde düşüm olukları tertiplenir. Betonun serbest düşme yüksekliği en fazla 1.5-2.0 m. olmalıdır. Düşüm oluğunun yatayla yaptığı açı yaklaşık olarak 30° civarındadır.

YAPIYA PARALEL DEKOVİLLE BETON DÖKME

Dayanma duvarı gibi uzun bir yapı gözönüne alınırsa bu yapıya paralel ve kronman (tepe) kotundan bir dekovil hattı geçirmek gerekir. Dekovil hattı kavalet bir köprünün üzerinde bulunur.

KAVALET KÖPRÜ ÜZERİNDEN BETON TAŞINMASI VE BORUYLA DÖKÜM

Yapı kronman kotu çok yüksekte olursa yüksek bir kavalet köprü üzerinde gelen beton yapıya oluklar yardımıyla değil düşüm borularıyla dökülür. Prensip öncekinin aynısıdır.

İLETİM BANDIYLA BETON DÖKME

Betonyerin yüksek bir yerde kurulamaması halinde, hazırlanan beton, iletim bantlarıyla yüksek bir yapıya gönderilir. İletim bandının kurulabileceği en büyük eğim, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi amax = 27º dir.

DEVİNGEN BETONAJ KULESİYLE YAPIYA PARALEL BETON DöKME

Yapının yüksek ve arazinin düz olması durumunda yapıya paralel ray döşenerek üzerine betonaj kulesi oturtulur. Betonyerle beton silosu bu kulenin üzerine yerleştirilir. Kulenin üst dikmelerine iki gergi yardımıyla iletim bandı takılır ve yapının üzerine uzatılır. Agrega ve çimento dekoville gelir, kulenin elevatör kovasına dökülür. Elevatörle çıkarılan agrega, agrega silosunda toplanır. Betonyerden çıkan beton, beton silosunda toplanır ve oradan iletim bandı yardımıyla döküm borusunun hunisine gider, boru aracılığıyla betonlanan kota erişir.

KULELİ VİNÇLER VE KÖPRÜLER YARDIMIYLA BETON DÖKME

Kuleli vinç, kalıpların oturtulmasına, kaplama taşlarının taşınmasına, betonun yerine dökülmesine yarar. Eğer beton bir yamaçta hazırlanıyorsa, kavalet bir köprü üzerine oturan bir dekovil hattı yardımıyla binanın yanına getirilir. Kuleli vinçle betonu taşıyan kova kaldırılır ve bir huni-boru sistemiyle beton yapıya dökülür.

BETON POMPAJI

Borularda betonun ilerlemesine, betonun çelik üzerinde sürtünmesi, dirseklerin akımı önlemesi ve betonun iç sürtünmesi engel olur. Kesintisiz ve iyi bir beton pompajı yapabilmek için betonun yeteri kadar akıcı kıvamda, yani su oranı yüksek olması gerekir. Yalnız bu arada belirli bir su dozajını da geçmemek gerekir. Su oranının yüksek olması segregasyona (=ayrışma) sebep olur. O halde hem uygun su karışımı hem de uygun granülometride ince malzeme için yeterli oranı bulmak gerekir.
Basınçlı havayla çalışan pompaj aletlerinde verilen hava betona karışır ve sıvı dozajını arttırır. Bu tip pompajda genellikle 5 kg/cm² lik basınç yeterli olmaktadır. Pompajda kullanılan beton karıştırma kabının en az 750 lt. olması, boruların yatayla yapacakları açıların da 60º yi geçmemesi gerekir. Pratikte 600 m. ye kadar yatay, veya 250-300 m.ye kadar yatay 40-50 m. ye kadar da düşey iletim yapılabilmektedir.
Beton tulumbalarının bulundukları seviyelere göre beton iletimi üç şekilde yapılır:

Pompaj yöntemi; tünellerde, galerilerde, diğer taşın yöntemlerinin uygun olmadığı derin temellerde, boyu ve yüksekliği fazla, taşıma iskelesi gerektiren durumlarda, güç araz koşularında, su altındaki beton işlerinde, şantiyede beton taşınının trafiği sıkça kesmesi durumlarında uygun olmaktadır.

BASİT BETON POMPAJI

Betoniyer yüksekte bulunur ve yapılan beton siloda toplanır, buradan beton pompaj boruları yardımıyla nakledilir. Yapıya yaklaşılıncaya kadar pompaj boruları zemn üzerindedir, yapıya yanaşması için borular bir rampa üzerine alınır ve beton döküm borularının üzerindeki hunilere oturtulur.