Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: dönem sonu değerleri yöntemi

Bu yöntem, gelecekteki değer yönteminin benzeri ve bugünkü değer yönteminin ise tam karşıtı biçiminde olup, yıllık fayda ve giderlerin ekonomik analiz dönemi sonundaki değerleri bileşik faizle bulunmakta; alternatif karşılaştırmaları da (fayda/gider) oranlarıyla yapılmaktadır.