Demiryol inşaatı şantiyeleri

Kombine şantiyelere bir başka örnektir. Şehirde merkez örgütü bulunur. Merkez örgütünde makine parkı, ambarlar, teknik servisi, muhasebe servisi vardır. İşbaşında, merkez örgütünün küçük bir örneği olarak işbaşı şantiyesi kurulur. Bunun için de ocak işletme servisi, taşıma servisi, servis yolu servisi, servis köprüleri servisi, dekovil hattı servisi, telefon servisi, taşıt ve makineler bakım servisi, atölyeler servisi, toprak işleri servisi, köprüler servisi, tüneller servisi, binalar servis, balastlama (iri mıcır) servisi bulunur. İhale konusu içinde ray döşenmesi de varsa ayrıca bir ray döşeme servisi de kurmak gerekir.