Çevresi serbest, küçük bina şantiyeleri

Bu ufak bir şantiye örneğidir (Şekil 2.1). Bina olarak yapı ve işletme malzemeleri konacak 1-2 baraka ile taş, kum, çakıl ve tuğla depoları bulunur. Düzenlenmesi şekildeki gibidir. Sömellerin betonarme yapılması halinde kum ve çakılın bir kısmının bina etrafına kordon edilmesi uygundur.