Çevresi serbest büyük bina şantiyeleri

Büyük bina şantiyelerinde personel barakaları, malzeme ambarları, kireç ve çimento deposu, kireç söndürme çukurları, betonyer, elevatör, kum, çakıl ve tuğla depoları, kalıp yeri ve demir bükme depoları bulunmalıdır. Tuğlalar genellikle 10.000 tuğladan ibaret yığınlar halde depolanır. Şekilde birbirleriyle ilgili üniteler bir araya toplanmıştır. Örneğin; demir deposuyla demir bükme yeri yan yanadır. Kereste deposu ile biçme yeri ve kalıp yeri bir aradadır. Üçüncü bir grup, bir arada bulunan kum, çakıl, kireç, çimento ile betonyer tarafından meydana getirilir. İskele kerestesi binaya yakın konmuştur.