Caddelerde asfalt kaplama ve bakım şantiyeleri

Şose şantiyelerinden farklı olarak bu şantiyelerde trafiği kesme zorunluluğu vardır. Bu şantiyelerin şehirde bir merkez bürosu ve ambarı bulunur. Ancak burada pek çok hazır malzeme piyasadan ve yüklenicilerden sağlanacağı için ambar hacmi küçüktür. Bu şantiyelerde şehir sınırları dışında bir arazide asfalt betonu hazırlama istasyonu kurulur ve buna paralel olarak şehir içine asfaltı taşıyan bir taşıma servisi oluşturulur. Çok iyi bir iş programı hazırlanmalı ve buna göre çalışan bir asfaltlama ve silindirleme servisi kurularak işlere devam edilmelidir. İş bittikten sonra “Kesin Kabul” e kadar sürekli bakım yapmak üzere bir servis kurulur.