Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: birim gider, düzenli yıllık gider ve faydalar

İstimlâk arsa bedeli, mühendislik hizmetleri ve proje yönetimi giderleri, işletme ve bakım giderleri, tesisin her türlü bakımı ve işletilmesi için harcanan giderlerin toplamı “yıllık giderler toplamını” oluşturur.
İşletme ve bakım giderlerini hesaplamada, birtakım istatistik cetvellerden yararlanılır. Bazı tesislerin işletme ve bakım giderleri % olarak tanımlanır; bazıları ise cetvellerden alınır.