Başka bir yapının sonucu olarak ortaya çıkan yapı gereksinimleri

yapılsın, yine çoğu kez işletmeye geçildikten sonra yeniden bazı tesislerin yapımına gerek duyulabilir. Örneğin Boğaz Köprüsü inşaatı, çevre yollarının yapımını zorunlu kılmıştır. Böylece üç ayrı sınıfta belirtilen gereksinimler bir mühendislik yapısının tasarlanması, planlanması, boyutlandırılarak çizimlenmesi, inşası ve işletmeye açılması aşamalarının başlangıcını teşkil etmektedir.
Gerekliliğin ortaya çıkmasından sonra konunun bir tasarı olarak ele alınmasıyla artık adı “proje” olmaktadır. Atatürk Barajı Projesi yada İstanbul II. Boğaziçi Köprüsü Projesi gibi. Yani burada sözü edilen proje, konunun adıdır.